אירועים          
 
תמונות מאירועי "לאקאן בסין" מאי 2017 תל אביב