פסיכואנליזה כפרקטיקה חתרנית- באחריות תמי וייל וציפי פרי

בסוגיה מרתקת זו נעסוק בסדנא בת 7 מפגשים, בעקבותיהם של זיגמונד פרויד וז'אק לאקאן, פסיכואנליטיקאים חדשניים, שערערו וחתרו תחת הנורמות החברתיות והממסד הקליני בתקופתם.

תחת  מה חותרת הפסיכואנליזה?
לאקאן מתייחס לקשר שבין הלא מודע והפוליטי, וחותר תחת מושג הידע במובנו המקובל בתקופתנו. בסמינר 17 לאקאן עוסק בשאלה היכן ממוקם הידע ומה מעיד עליו: האם היות "בעל ידע" או אולי  הרצון לדעת?  באנליזה, אומר לאקאן, הידע מצוי דווקא בצד של האנליזנט, המגיע כדי להעיד על סבלו.  הנחה זו תוביל אותנו בסדנא הפונה לאלו שרוצים לדעת עוד...

במה תעסוק הסדנא?

במסגרת של שיח, שילווה את הקריאה בטקסטים שונים, נדון במושג ההתענגות שטבע לאקאן.  נעקוב אחר דרכו של לאקאן, החל מהתאוריה של פרויד לגבי הדחפים, מקורותיו של רגש האשמה, הקשר בין ההתענגות והשפה, והנתיב המוביל מן ההתענגות אל האיווי.
בהמשך נעסוק ב 4 השיחים אותם ניסח ז'אק לאקאן בסמינר 17, המבטאים עמדות דומיננטיות שונות ביחס להתענגות: שיח האדון, שיח האוניברסיטה, השיח ההיסטרי והשיח האנליטי.  נכיר את הייחודיות של עמדת האנליטיקאי, שמאפשרת לו לבחון את מקומה של ההתענגות בחיינו.

החלק השלישי בסדנא יעסוק במושגים שנלמדו עד כה, דרך הקשר שבין הפסיכיאטריה והפסיכואנליזה.  נדון באופן שבו אתיקות שונות אלו מתמודדות עם הבלתי אפשרי הנחשף במפגש ביניהן ביחס לטיפול בסובייקט הפסיכוטי.
נסיים במקרה קליני דרכו נוכל להיות עדים לאופני הופעת הפוליטי בפרקטיקה האנליטית.

למי פונה הסדנא?

בדרכו של לאקאן ניתן לומר כי השואל יודע משהו על שאלתו.                                                              
אם נושא הסדנא מדבר אליך, מעורר סקרנות, אם קיימת עבורך מוכנות ללמידה עיונית בסוגיות אלו, נשמח לפנייתך.


איך מגיעים?

הסדנא תתקיים בישוב סתריה (אמצע הדרך בין ירושלים ותל אביב), אחת לשבועיים בימי ראשון בערב.  תאריכי המפגשים: 4/12/16, 18/12, 1/1/17, 15/1, 29/1, 12/2, 26/2. עלות:500 ₪. לפרטים והרשמה ניתן לפנות אל  מנחות הסדנא :                                                          
תמי וייל 052-8900198, ציפי פרי 052-3417349