חדשות : 
3.5.17 19:30: "בין פרדיננד דה סוסיר לבין הסינית: כמה תובנות על השפה הסינית", הרצאתה של ד"ר ליהי יריב-לאור, החוג
ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
בית ציוני אמריקה


性命 לאקאן בסין-
13-14 למאי 2017: פעילות משותפת
פרויקט דורa ו"רשת לאקאניאנית", אודות "לאקאן בסין", עם Jean Louis Gault. 


 בתאריכים 25-27 למאי 2017 מפגש עם פרופ' Xiaoquan Chu, מתרגם כתבי לאקאן לסינית.

"התבהר עבורי דבר מה, והוא, שאולי אינני לאקאניאני אלא משום שבזמנו למדתי סינית" (לאקאן, סמינר XVIII). מאמרי הכנה למפגש אנא מצאו בלשונית "מאמרים". 

פסיכואנליטיקאים נגד מארין לה-פן: 
https://scalpsite.wordpress.com/blog/