סמינר "טיוטות"- מרקו מאואס. הנושא השנתי: Fehleistung, כשלון, פוריותן של שאריות ללא ערך
 
בפברואר 2016 הוזמנתי לדבר בבית ביאליק בתל אביב לרגל 160 שנה ליום הולדתו של פרויד. שם פגשתי, למזלי הטוב, את גברת רות גינסבורג, שהתייחסה למונח Fehleistung של פרויד, שהוא לדבריה בלתי ניתן לתרגום. אכן, Leistung ,פעולה, היא גם "פעולה שהצליחה להגיע אל מטרתה", כאשר Fehl מציין את הכשלון. המתרגם לאנגלית, סטראצ'י (Strachey) המציא את המונח parapraxis וגם הדגיש שעד פרויד, המונח לא היה קיים בשדה של הפסיכולוגיה. בספרדית התרגום acto fallido אין בו משום לרמוז על עיקרו של האקט שהצלחתו נובעת דווקא מתוך ומעצם כישלונו שלו. לאקאן היה זה אשר אמר, ובמילים כה רבות, כי אין אקט מוצלח יותר מאשר אקט כושל, עד כדי כך שהוא השתמש במונח הצרפתי meprise ,תפיסה כושלת, ויותר מאוחר"  une bevue, "טעות אחת", האקיווקי עם Unbewusste"" , לא-מודע, כדי לסמן באמצעותו בהבלטה דבר מה האמור להרחיק לכת אף יותר, שאין לו כבר כל קשר לתודעה. ננסה ללכת בדרכה של הפרקטיקה שפרויד היה ממציאה, במסלול הדברים חסרי הערך, ועל השולחן תהיה מונחת גם ההתענגות, זו אשר "אינה משמשת לכלום."