סמינר מבוא- מבל גרייבר, שלמה ליבר, אבי ריבניצקי

נתייחס לנושא הכנס הקרוב של ה- NLS "מסביב ללא-מודע. מקום ופירוש של תצורות הלא-מודע בטיפולים הפסיכואנליטיים". נתמקד באחת התצורות, בדרך המלך: החלום. מה מעמדו ומיקומו בקליניקה עכשווית, איך לגשת אליו בריפוי האנליטי כך ש"נשכח שמדובר רק במילים", ושהן תגענה בגוף המדבר והמתענג? מה זה לפרש חלום עכשיו? מה זה לקרוא סימפטום היום? אריק לוראן (פברואר 1995) אומר שלאחר ניסוח הטופיקה השנייה, פרויד עשה מאמץ אדיר של קריאה מחודשת של יצירותיו, של כל מה שכתב במסגרת הטופיקה הראשונה. ב- 1923 וב-1925 פרויד כותב שתי עבודות קצרות על חלומות. אריק לוראן מראה שבעבודות אלו פירוש החלום השתנה מתוך הקליניקה, מתוך הפראקטיקה. ישנם שני רגעים בפירוש החלומות: התרגום או הפענוח והערך או השימוש. לאקאן (ספטמבר 1974) כותב בעקבות המחזאי, מדובר בפרנק וודקינד, "כך הוא ניגש לעניין, עניין זה – מה זה עבור הבחורים לעשות אהבה עם הבנות, בהדגשה שהם לא היו מדמיינים זאת ללא התעוררות חלומותיהם... עד כדי להתוודות שאם זה כושל, זה כושל עבור כל אחד".

 ביבליוגרפיה ראשונית: ז. פרויד, הערות על הלכה ומעשה בפירוש חלומות (1923) מתוך הספר: הטיפול הפסיכואנליטי, עם עובד, 2002.
S. Freud, Some additional notes upon dream .interpretation as a whole (1925), S.E., 19