סמינר מחקר - סמואל נמירובסקי, עם נתן ברנט

 הכיוון שלי השנה הינו ללמוד ולחקור בעיקר את ההוראה הראשונה של לאקאן תוך שימוש בתרגום העברי של כתבי לאקאן.
תוכנית העבודה רשומה תחת ההכרזה של ז' א מילר "חזרה ללאקאן" (בשלושת הסמינרים האחרונים שנתן), ותדון בעיקר במאמר "הדבר הפרוידיאני". מדובר בהרחבה של הרצאה שניתנה בווינה ב-1955 ;טקסט מורכב למדי הדורש קריאה מיקרוסקופית ופענוח מאומץ. לאקאן יבליט כאן את ההבדל שהוא ינסח מאוחר יותר בין האמת של הפסוק לבין האמת של הדיבור. האמת של הסובייקט היא אמת של דיבור, והיא אינה ניתנת לצמצום הדומה לזה המתבצע במדע, במחקר האובייקטיבי.

הדבר הפרוידיאני ידוע, מפורסם ומצוטט, בעיקר, בגלל ה"פרוסופופייה" בה לאקאן מלווה את קולו ל"דבר" על מנת שהדבר ידבר בעצמו, מעצמו ובעד עצמו: "אני האמת, מדברת"..."בין המלים הנשמעות, בזרימת הדיבור –תאמר לנו האמת– בפליטות הפה, בעצירות הלא מכוונות..., בנסיבות בלתי צפויות, או לא כדאיות, אני יוצאת לאור כדי שהסוד שרציתם להסתיר בפני האחר ובעיקר בפני עצמכם יתגלה "("כתבים" -עמודים 386-384.( במאמר זה לאקאן יעשה סריקה וסקירה היסטורית של הסילוף ושל הסטיות מהחדות של המסר הפרוידיאני (אנה פרויד בעיקר) וימשיך להקיש על ההבחנה היסודית בין מסמן למסומן שעליה ביסס את כל הוראתו הראשונה. הסמינר מתוכנן למפגש של אחת לשבועיים, וידרוש השתתפות פעילה של כל המשתתפים, קריאה מראש, רצון לשאול ולפענח.