סמינר קליני - פרלה מיגלין עם אבי רבניצקי

הצגות מקרה. בחרנו לקחת כרפרנט פרק מ"היפוכה של הביופוליטיקה, כתיבה עבור ההתענגות" של אריק לוראן... פרק הנקרא: 'קליניקה ופרגמאטיקה של הגוף המדבר'.  ממש בהתחלת הפרק מזכיר א.לוראן את ההרצאה של ג.א.מילר "הלא מודע והגוף המדבר" שבה הוא אומר כי אלה משמשים לנו כחוט השני לעריכת אנאליזה, ודבר זה אינו דומה בדיוק לעריכת אנאליזה ללא מודע במובן של פרויד, אף לא ללא מודע המובנה כשפה. מילר מוסיף ואומר: "נהמר על כך כי לערוך אנאליזה להוויה מבעד הדיבור, זה מה שאנחנו כבר עושים ולא נותר לנו אלא לדעת מה זה אומר...הבה נתחיל מן ההנגדה בין סימפטום לסינטום: הסימפטום כתצורת הלא מודע המובנה כשפה, הוא מטפורה, אפקט של מובן, המושג באמצעות החלפה של מסמן אחד במסמן אחר. מנגד, הסינטום של ההוויה מבעד הדיבור, הנו אירוע בגוף, הגחה של התענגות". להנגדה סימפטום/סינטום תוצאות קליניות ופאראדיגמטיות שיש להתייחס אליהם לא רק ביחס לסוגים ...הקליניים והסיווגים שלהם, אלא כמו כן במה שנוגע להעברה, לפירוש, להדרכה ולפאס ."

נחקור במהלך הצגות המקרה מה מהלא-מודע במהירות הבזק יידרש מהמשתתפים להציג מקרה על ידי כתיבת טקסט וכמו כן ולסירוגין להציג ממאמרים שיופיעו בביבליוגרפיה.