לעיונכם, להלן סדנאות הצפויות להיפתח בשנת הלימודים 2016-7: 
סמסטר א
  1. פסיכואנליזה כפרקטיקה חתרנית- באחריות תמי וייל וציפי פרי
במסגרת הסדנא נעקוב אחר עבודתם של פרויד ולאקאן, שערערו וחתרו תחת הנורמות החברתיות והממסד הקליני בתקופתם. ייבחן הקשר בין הלא-מודע והפוליטי, תוך דיון במושג ההתענגות והקשר שלה לשפה ולאיווי. בהסתמך על סמינר XVII של לאקאן הדן בארבעת השיחים: שיח האדון, שיח האוניברסיטה, השיח ההיסטרי והשיח האנליטי, נדון באופן בו הפסיכואנליזה והפסיכיאטריה מתמודדות עם הבלתי אפשרי הנחשף במפגש ביניהן ביחס לטיפול בסובייקט הפסיכוטי. נסיים במקרה קליני מן הספרות באמצעותו נדגים את הרלוונטיות של המושגים בם עסקנו בסדנא למהלך האנליזה.  בעקבות לאקאן, שמערער על מושג הידע כפי שמקובל בתקופתנו, ושם במוקד לא את "בעלי הידע" אלא את אלו שלהם איווי לדעת, אנו פונות בסדנא זו לאלו שרוצים לדעת עוד...

הסדנא תתקיים בישוב סתריה (אמצע הדרך בין ירושלים ותל אביב), אחת לשבועיים בימי ראשון בערב. 

תאריכי המפגשים: 4/12/16, 18/12/16, 1/1/17, 15/1/17, 29/1/17,  12/2/17, 26/2/17. עלות:500 ₪.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות אל  מנחות הסדנא : תמי וייל 052-8900198, ציפי פרי 052-3417349ןן.    הדקה ה-90: קריאות עכשוויות של סוגיות פועמות בלב הפסיכואנליזה, בגוף התקופה- באחריות ג'ינה באומן ושרון זוילי כהן 
בשדה שלנו נעשה מאמץ  ניסוח של תופעות עכשוויות עם ההדהוד שלהם עם הקליני. אנו נשתמש בשני וקטורים : מהספה לציביליזציה ומהציביליזציה לספה. כיצד זה נרשם בטיפול האנליטי עצמו? במוסדות בשדה בריאות הנפש? כיצד הפוליטי נכרך בקליני, נקשר בסימפטומים, בגוף של כל אחד מאתנו ? הגוף המדבר, הגוף הביולוגי, הגוף הפוליטי, על איזה גוף מדובר? אנו נתונים לעידן בו הסדר החברתי נקבע לא אחת על ידי פרקטיקות התענגותיות, למשל של קהילות סביב סגנונות חיים- חובבי ספורט אקסטרים, פרקטיקה מינית וכיוב'.

אולם ההתענגות, כפי שאומר לנו ז'אק- אלן מילר, הינה ביסודה  כתיבה פראית-מחוץ לשיטה. כיצד ניתן ללכוד את הפרדוקסים הצצים? לכלול אותם בעבודה הקלינית היומיומית שלנו? אילו המשגות קליניות ניתן לגזור מהאקלים הפוליטי השורר בעולם הגלובאלי שלנו? אנו נקרא ונשוחח סביב טקסטים שנכתבים בזמן הזה על ידי אנליטיקאים לאקאניאנים מובילי דרך, שביצירתם פותחים מרחב למקם בו את הייחודי של כל אחד. הסדנה מיועדת לאנשי מקצוע ולמתעניינים.    
                           

הסדנא תתקיים במרכז הערבי-יהודי ביפו אחת לחודש בימי ראשון בערב. תאריכי המפגשים: 27/11/16, 11/12/16, 8/1/17, 5/2/17, 5/3/17. עלות: 350 ₪. לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות אל מנחות הסדנא: ג'ינה באומן 052-6160711, שרון זוילי כהן 052-5946565.

סמסטר ב
  1. בדרכו של לאקאן: קבוצת קריאה מודרכת – באחריות אבינועם חקלאי
בשנת 1979 הוזמן ז'אק אלן מילר להרצות על לאקאן בבית הספר לפסיכולוגיה של האוניברסיטה המרכזית של ונצואלה בקאראקאס. לאקאן בן ה- 78, שנתיים לפני מותו, עסק באותה עת בניסוח דחוף של הוראתו האחרונה העומדת, לכאורה, בסתירה לראשונה. מילר, צעיר בן 35, נושא חמש הרצאות בהירות, 15 שנה לאחר שכסטודנט צעיר שאל את לאקאן מהי האונטולוגיה (תורת היש) שלו ונענה כי לא מדובר באונטולוגיה, אלא באתיקה. הקריאה המודרכת תסייע לכל מי שמחשיב עצמו כ"מתחיל בלאקאן" (ובעצם מי לא?) להתחכך בחקירה הסוערת, האמיצה, השמחה והרצינית הכוללת רבים מגופי הידע ומידע הגוף החי של ההתנסות האנושית, בדרכו הייחודית והחד פעמית של לאקאן.

הסדנא תתקיים בתל אביב (מיקום מדויק יימסר בהמשך) אחת לשבועיים בימי ראשון בערב. תאריכי המפגשים: 12/3/17, 26/3/17, 2/4/17, 23/4/17, 14/5/17, 28/5/17, 11/6/17. עלות: 500 ₪ . לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות אל מנחה הסדנא: אבינועם חקלאי 052-3303329.

 
  1. 'מתחילים בסוף'- באחריות נתן ברנט
מילר קובע במאמר ׳הוראתו המאוחרת של לאקאן׳ כי ״מה שמשך  וכוון את לאקאן בהוראתו המאוחרת, הינו המאמץ להתיר עצמו מפרויד, אליו הוא קשר את מחשבתו״ וכי ״זהו ענין של רישום של הלא מודע הרחק מפרויד והצעה של קונספט, רעיון אחר ,של הלא מודע, דרך אחרת של העלאה על הדעת ,של תפיסה של הלא מודע, וגם של הפסיכואנליזה״. 

במאמר 'Spare Parts' טוען מילר כי למרות שהממשי, הדמיוני והסמלי הינם שמות המשמשים את לאקאן לאורך כל שנות הוראתו, הרי יש שוני מהותי, ״משטר אחר״ בהוראה האחרונה, בה מושגים אלו משנים את ערכם ואת משמעותם וכי אין זה קל, כלל ועיקר, לתפוס זאת.

הצבת שאלה זו תוך בחינת הסוגיה של ההיתכנות לראות מושגים אלו מנקודות מבט שונות (רצף, נתק, או כטבעת מביוס) והדגשת ובירור המחיר הנתבע כדי ׳לעבור להופכי׳ כפי שמעלה מילר במאמרו ׳ההפכי של לאקאן׳ יעמדו במרכז הסדנא. ציון הסימנים הדיסקרטים אותם איתר מילר בהוראה האחרונה יהוו מכוויני דרך בהתנסות זו.


הסדנא תתקיים בתל אביב (מיקום מדויק יימסר בהמשך), אחת לשבועיים בימי ראשון בערב.
תאריכי המפגשים: 7/5/17, 21/5/17, 4/6/17, 18/6/17. עלות: 280 ₪. לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות אל מנחה הסדנא נתן ברנט 052-2585914.


סמסטר קיץ
  1. חליפות מכתבים בפסיכואנליזה: באחריות ליאת שליט
המילה הדבוּרה ↔ המילה הכתובה; הכתוב ↔הנאמר. אנו לומדים פסיכואנליזה ממה שנכתב אודותיה, ולא פחות מכך, ממה שנאמר במסגרתה. אך המילה הנכתבת במסגרת של התכתבות, ובפרט של חליפת מכתבים, מאפשרת הצצה לדבר מה המצוי בתווך שבין הנאמר לבין הכתוב; מאפשרת למה שרצה המחבר לומר להגיח מבעד למילים שבחר לכתוב.

מאפשרת לחלץ מבעד לכתוב את ה-אוֹמֶר   (enunciation) של הכותב ושל דבריו. נקרא בהתכתבות המפורסמת בין פרויד ליונג אודות הליבידו ונלמד אודות הקרע הליבידינלי ביניהם; נדון בעמדתו של פרויד בנוגע לאפשרות של הבדל בין אהבה לבין אהבת העברה בהתכתבות בינו לבין סבינה שפילריין; נקרא את עמדתו הנכוחה והמפוכחת של פרויד אודות אירופה בימי הנאצים בהתכתבות בינו לבין הסופר ארנולד צוויג; נדון בפונקציה של המסמן ובמעמדו של האובייקט דרך המכתבים בין לאקאן לבין ויניקוט. לבסוף, נקרא בסמינר של לאקאן אודות "המכתב הגנוב" של אדגר אלן פו וננסה להתחקות מדוע אומר לאקאן כי : "התשובה של המסמן למי שחוקר אותו היא: "אכול את ה- Dasein שלך".


הסדנא תתקיים בתל אביב (מיקום מדויק יימסר בהמשך)
בימי ראשון בערב אחת לחודש בתאריכים 2/7/17, 6/8/17, 3/9/17, 17/9/17, 15/10/17.
עלות: 350 ₪.

לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות אל מנחת הסדנא ליאת שליט 0542-405435.