איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

סמינר של השדה הפרוידיאני עם פרנסואה לגיל – 18-19 פברואר 2023

18-19 פברואר 2023

סמינר של השדה הפרוידיאני עם פרנסואה לגיל

פסיכואנאליטיקאי, AME , École de la cause Freudienne
ה השנה, עם קשר מסוים לכנס NLS 
״ המועקה והאי נחת, בקליניקה ובתרבות״