איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

PART: Psychosis Autism Research and Treatment
יחידה חדשה לטיפול באורינטציה לאקאניאנית נפתחה בחודש ספטמבר 2019 במסגרת מרפאת “קשת” לטיפול בבוגרים על הרצף האוטיסטי בבית החולים שיבא.
היחידה באחריות ד”ר ליאת שליט בשיתוף פעולה עם ד”ר טמיר אפשטיין, מנהל המרפאה ועם ד”ר מרקו מאואס, מרכז פרויקט דורa.

היחידה מטפלת בפונים מעל גיל 18, המצויים תחת שאלה אישית הנוגעת לתופעות המשויכות לרצף האוטיסטי ולפסיכוזות. הטיפול מתבצע במסגרת מרפאתית על בסיס התחייבות קופת החולים (טופס 17) או בתשלום פרטי.
השנה, תיפתח הסתעפות של PART כשיתוף פעולה עם מרפאת ‘שחר’ לפסיכוזה ראשונה בבית החולים.

ביחידה עובדים אנשי מקצוע מוסמכים או בתהליך הסמכה במקצועות הבריאות (רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים) ואשר מעמיקים מזה שנים בלמידה ובהכשרה באורינטציה הלאקאניאנית באמצעות אנליזה אישית, הדרכה מתמדת, לימודים תיאורטיים והשתתפות בימי עיון ובכנסי האסכולה הלקאניאנית.

היחידה שמה לה למטרה לאפשר קיומו של שיח פסיכואנליטי בין כתלי בית החולים, תוך דיאלוג מתמיד עם פרופסיות ואורינטציות אחרות, על מנת לחדד את דגשי הוראתם של פרויד ולאקאן בעבודה מעשית ויומיומית תחת העקרון של ידע חשוף.
זאת, תוך הבהרת האופן בו טיפול באמצעות המילה, טיפול באמצעות הדיבור, יכול לתת מענה תרפויטי לסוגי אי נחת ואופנים עכשווים של הסבל הסובייקטיבי. בית החולים Hospital הוא משכנו של הסובל ותפקידו האצילי משכבר הימים הוא לארח אותו Hospitality: תהא האורינטציה שלנו להוות מקום לטפל ולחקור כיצד אפשר לשכן סבל זה בשפה, בכדי לשנות משהו בו.
“הפסיכואנליזה, בין שהיא מתיימרת להיות סוכנת של ריפוי, של הכשרה או של חקירה, יש לה תווך אחד ויחיד: דיבורו של הפציינט. ברירותה של עובדה זו אינה תירוץ להתעלם ממנה. ואכן, כל דיבור קורא למענה”.
(מתוך: לאקאן, ז’. פונקציה ושדה של הדיבור ושל השפה. בתוך: כתבים, א’. רסלינג. תרגום נועם ברוך.)

שיתוף פעולה עם המוסד Le Courtil: מוסד חינוכי-רפואי באורינטציה לאקאניאנית לילדים בגילאי 6-20 הסובלים מקשיים נפשיים וחברתיים
בשנת 2013 יזמה דורa שיתוף פעולה ראשוני עם הסקציה הקלינית בבריסל, במסגרתו נסעו שלוש משתתפות למוסד Le Courtil בבלגיה. כתוצאה מכך, נוצרו קשרים נוספים עם סקציות קליניות נוספות באירופה. ייסודו של פרויקט PART איפשר צעד נוסף של שיתוף פעולה עם Le Courtil, הכולל ימי עיון משותפים וחילופי סטודנטים.
ביחידה מתקיים סמינר תיאורטי וסמינר קליני בו מתדיינים על מקרים המטופלים ביחידה בנוכחות אנליטיקאים מורי דורa.

 

 

לאקאן, צעד אחר צעד  2021-2022:

לקרוא את סמינר XI של ז’אק לאקאן: ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה

באחריות: ליאת שליט עם רוני מנור

הפרויקט “לאקאן, צעד אחר צעד” : קריאה מודרכת בסמינרים המוקדמים של לאקאן לוקח השנה צעד ‘קצת אחרת’; לאחר שקראנו בארבע השנים הקודמות את סמינר I, II  III ו-IV, נעשה קפיצה קוואנטית, או שמא קפיצת אמונה, אל עבר התקופה האמצעית בהוראתו של לאקאן. השנה, נקרא יחד את הסמינר ה- XI של לאקאן: ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה (1964).

החלטה זו, לשנות את הספירה העוקבת ו’לדלג’ את עבר סמינר זה, נולדה בעקבות בחירת נושא הכנס הבינלאומי השנתי של האסכולה הלאקאניאנית החדשה “‘קבעון וחזרה'”. כנס זה, שיתקיים לקראת קיץ 2022, מזמין אותנו לבחון מחדש מושגי בסיס פרוידיאנים אלו, ולקרוא אותם לאחור באור אחר, אור שנובע ממאה שנות שימוש בהם, מאה שנות התנסות במרקם הייחודי של המפגש האנליטי וחקירתו המתמדת והמרעננת על ידי לאקאן.

סמינר מרכזי זה פורש את פיתוחיו של לאקאן ביחס לארבעת המושגים: לא מודע, חזרה, העברה ודחף, וממקם אותם ביחס לשאלתו המתמדת : מה זה נקרא לעשות פסיכואנליזה, מה מנחה אותה?

“…ייתכן אפילו שאמרתי את אותו הדבר בהוראה שלי לאחרונה, כאשר הצבעתי ללא כחל וסרק, כל הרְעָלוֹת הצידה, ובדרך די מובלטת, אל עבר השאלה המרכזית שהיא: מהו האיווי של האנליטיקאי?

מה צריך להיות באיווי של האנליטיקאי בכדי שזה יפעל בדרך נכונה? האם אפשר להזיז הצידה את השאלה הזו מחוץ לגבולות השדה שלנו, כפי שעושים במדעים למשל – במדעים המודרניים המבוססים ביותר – איפה שאיש אינו שואל עצמו מה צריך להיות האיווי של הפיזיקאי? .. בכל מקרה, האיווי של האנליטיקאי לא יכול להשאר מחוץ לשאלה שלנו, מהסיבה הפשוטה שהבעיה של ההכשרה של האנליטיקאי מעלה את השאלה. ואנליזת הכשרה מטרתה בדיוק להביא את האנליטיקאי לנקודה שאני מכנה באלגברה שלי ‘האיווי של האנליטיקאי’…

מהן הנוסחאות שהפסיכואנליזה עוסקת בהן? מה מניע ומווסת את הגלישה הלאה של האוביקט? האם ישנם מושגים פסיכואנליטיים שרכשנו זה מכבר? איך עלינו להבין את השימור הכמעט דתי של המושגים שהוצעו על ידי פרויד על מנת להבנות את ההתנסות האנליטית? האם פרויד אכן היה הראשון, והאם הוא אכן נותר התיאורטיקן היחיד של המדע הזה שמניחים אותו, שהציע מושגים יסודיים? אם כן, זה יהיה יוצא דופן מאוד בהיסטוריה של המדעים. בלי המטען הזה, התוֹרֵן הזה, הערימה הזאת, היכן תעגון הפרקטיקה שלנו? האם נוכל אפילו לומר, שמה שאנו עוסקים בו אלו מושגים במובן המחמיר? האם אלו מושגים בתהליך היווצרות? האם אלו מושגים בתהליך פיתוח, תנועה, לעדכון בתאריך מאוחר יותר?

נדמה לי שזו שאלה שנוכל לומר שהיתה בה איזושהיא התקדמות, בכיוון של עבודה, כיבוש, במבט אל עבר השאלה האם פסיכואנליזה היא מדע. למעשה, שמירת המושגים של פרויד במרכז כל דיון תיאורטי באותה שרשרת משמימה, טרחנית ואוסרת המכונה ספרות פסיכואנליטית – אשר נקראת על ידי לא אלא פסיכואנליטיקאים-  אינה משנה את העובדה שהאנליטיקאים עוד לא תפסו את המושגים האלה, ושבספרות זו מושגים אלו עוותו, הורדו בדרגה, שובּרו, ושאלו שהיו קשים מדיי פשוט התעלמו מהם .. זה הכרחי לגמרי שנחזור למקור זה אם נרצה להעמיד את האנליזה על רגליה שוב”. (תרגום ל.ש מתוך Excommunication, seminar XI).

הקורס יתקיים  אחת לחודש בימי רביעי 14:00-15:30. תאריכי הפגישות:

17.11, 15.12, 16.1, 23.2, 10.3, 27.4, 25.5, 22.6 (סה”כ 8 מפגשים).

ביבליוגרפיה:

Lacan, J. The Seminar, book XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis

 הרשמה:

כבשנים קודמות, גם השנה יתקיים הקורס בבית החולים שיבא במסגרת היחידה PART. הקורס פתוח בתשלום לכל המתעניין – אין הכרח ברקע מקצועי או בהיכרות מקדימה עם לאקאן. שכר לימוד יעמוד על 900 ש”ח, לעובדי שיבא 450 ש”ח. השתתפות בקורס תתאפשר רק באופן שנתי ולא על בסיס מפגשים בודדים. 

לפרטים ולתיאום שיחה מקדימה liatschalit@gmail.com roni.manor@gmail.com