איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

PART: Psychosis Autism Research and Treatment
יחידה חדשה לטיפול באורינטציה לאקאניאנית נפתחה בחודש ספטמבר 2019 במסגרת מרפאת “קשת” לטיפול בבוגרים על הרצף האוטיסטי בבית החולים שיבא.
היחידה באחריות ד”ר ליאת שליט בשיתוף פעולה עם צוות מרפאת קשת ועם ד”ר מרקו מאואס, מרכז פרויקט דורa.

היחידה מטפלת בפונים מעל גיל 18, המצויים תחת שאלה אישית הנוגעת לתופעות המשויכות לרצף האוטיסטי ולפסיכוזות. הטיפול מתבצע במסגרת מרפאתית על בסיס התחייבות קופת החולים (טופס 17) או בתשלום פרטי.
השנה, תיפתח הסתעפות של PART כשיתוף פעולה עם מרפאת ‘שחר’ לפסיכוזה ראשונה בבית החולים.

ביחידה עובדים אנשי מקצוע מוסמכים או בתהליך הסמכה במקצועות הבריאות (רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים) ואשר מעמיקים מזה שנים בלמידה ובהכשרה באורינטציה הלאקאניאנית באמצעות אנליזה אישית, הדרכה מתמדת, לימודים תיאורטיים והשתתפות בימי עיון ובכנסי האסכולה הלקאניאנית.

היחידה שמה לה למטרה לאפשר קיומו של שיח פסיכואנליטי בין כתלי בית החולים, תוך דיאלוג מתמיד עם פרופסיות ואורינטציות אחרות, על מנת לחדד את דגשי הוראתם של פרויד ולאקאן בעבודה מעשית ויומיומית תחת העקרון של ידע חשוף.
זאת, תוך הבהרת האופן בו טיפול באמצעות המילה, טיפול באמצעות הדיבור, יכול לתת מענה תרפויטי לסוגי אי נחת ואופנים עכשווים של הסבל הסובייקטיבי. בית החולים Hospital הוא משכנו של הסובל ותפקידו האצילי משכבר הימים הוא לארח אותו Hospitality: תהא האורינטציה שלנו להוות מקום לטפל ולחקור כיצד אפשר לשכן סבל זה בשפה, בכדי לשנות משהו בו.
“הפסיכואנליזה, בין שהיא מתיימרת להיות סוכנת של ריפוי, של הכשרה או של חקירה, יש לה תווך אחד ויחיד: דיבורו של הפציינט. ברירותה של עובדה זו אינה תירוץ להתעלם ממנה. ואכן, כל דיבור קורא למענה”.
(מתוך: לאקאן, ז’. פונקציה ושדה של הדיבור ושל השפה. בתוך: כתבים, א’. רסלינג. תרגום נועם ברוך.)

שיתוף פעולה עם המוסד Le Courtil: מוסד חינוכי-רפואי באורינטציה לאקאניאנית לילדים בגילאי 6-20 הסובלים מקשיים נפשיים וחברתיים
בשנת 2013 יזמה דורa שיתוף פעולה ראשוני עם הסקציה הקלינית בבריסל, במסגרתו נסעו שלוש משתתפות למוסד Le Courtil בבלגיה. כתוצאה מכך, נוצרו קשרים נוספים עם סקציות קליניות נוספות באירופה. ייסודו של פרויקט PART איפשר צעד נוסף של שיתוף פעולה עם Le Courtil, הכולל ימי עיון משותפים וחילופי סטודנטים.
ביחידה מתקיים סמינר תיאורטי וסמינר קליני בו מתדיינים על מקרים המטופלים ביחידה בנוכחות אנליטיקאים מורי דורa.

קליניקה קוראת

מזה כארבע שנים, פועלת בשיבא היחידה PART כשיתוף פעולה בין הסקציה הקלינית דורa לבין מרפאת קשת ומרפאת שחר בתל השומר. במסגרת היחידה, מטופלים 25 מקרים באורינטציה לאקאניאנית. מקרים אלו עולים לדיון בין כתלי בית החולים במפגשים קליניים שנבנו במסגרת הסמינר הקליני של הסקציה, באחריות פרלה מיגלין ואבי ריבניצקי. הדיון במקרים התקיים עד כה בימי רביעי אחת לחודש בין השעות 1400-1530, בנוכחות פסיכואנליטיקאים מלמדים בדורa, שתרמו מזמנם וממרצם להבהרה, ליבון וניתוח של המקרים.

השנה מוצעת תכנית ייחודית לאנשי הצוות בבית החולים, המאפשרת להעמיק בהבנה של מקרים ובניתוחם למי שמעוניין להצטרף לכך:

מסלול א: קליניקה

10 מפגשים לאורך השנה, בהם תיפתח הדלת לכל אחד שמעוניין בכך, להביא מקרה מעבודתו בבית החולים על מנת לפתח ולהעמיק את הבנת המקרה ביחד עם צוות ההוראה של דורa. על מנת להשתתף אין תנאי מקדים, ההשתתפות פתוחה לכל הסקטורים ולכל שלבי ההכשרה, והמקרה יכול להיכתב ממגוון הגישות הטיפוליות הקיימות. אפשר להצטרף כשומעים, ואפשר ואף עדיף להשתתף דרך הצגת מקרה שמעניין ומעסיק אתכם.

על מנת להציג מקרה יש צורך להגישו באופן כתוב כשבועיים לפני תאריך ההצגה, לקריאה ראשונית. כלל הנוכחים מחויבים לסודיות רפואית מלאה כמקובל.

“סקציה של פסיכואנליזה מיושמת, הווה אומר לתרפויטיקה ולקליניקה רפואית, יהיו בה קבוצות רפואיות, בין אם הן מורכבות מסובייקטים שעברו אנליזה ובין אם לאו, כל עוד יהיו מסוגלות לתרום להתנסות הפסיכואנליטית; באמצעות הביקורת של האינדיקציות שלה בתוצאותיה, באמצעות העמדה במבחן של המונחים הקטגוריים ושל המבנים שהכנסתי אליה כתומכים בקו של הפרקסיס הפרוידיאני, זאת בבדיקה קלינית, בהגדרות הנוסוגרפיות, בעמדה עצמה של הפרויקטים התרפויטיים”. (ז’אק לאקאן, אקט הייסוד, 1964).

ההשתתפות ללא עלות. תאריכים: 25.10, 29.11, 27.12, 31.1, 28.2, 27.3, 10.4, 29.5, 26.6, 24.7 14:00-15:30 חדר 411

מסלול ב: קוראת

למתעניינים ללוות את העבודה במפגשי קריאה המכוונים לסוגיות קליניות עכשוויות, אנו מציעים שיעורי קריאה בתאריכים נפרדים, באחריות ליאת שליט ורוני מנור, סביב הטקסט המרתק : “שיחת ארקשון”. זהו ספר המרכז תיאורי מקרה של פסיכוזות בנות זמננו (השונות מן הפסיכוזות הקלאסיות). ספר זה הפך למכונן בזכות הדיוק והחדות של הניתוח הקליני המפתיע שבו. כדברי ז’אק אלן מילר: “זהו סיכון, כמובן – אך בהימנעות ממנו מובטח הגרוע ביותר: השעמום”.

בטקסטים אלו נוכל למצוא דיון בסוגיות בוערות שמעסיקות את כולנו, למשל: דרכי יצירת הסימפטומים, פסיכוזה במאה ה-21 והמבנים הקליניים השונים, ניהול ההעברה, תופעות גופניות ועוד. נקרא גם בהרצאה 17 מהרצאות המבוא של פרויד : “משמעותם של סימפטומים” ובהרצאה 23 “דרכי יצירת הסימפטומים”.

6 מפגשי קריאה. עלות 700 ₪, לעובדי שיבא 350 ש”ח.  תאריכים: 1.11, 6.12, 3.1, 7.2, 6.3, 1.5

14:00-15:30 חדר 411

ניתן להרשם לכל מסלול בנפרד, או ביחד. הנרשמים מוזמנים להשתתף בסמינר השדה הפרוידיאני של דורa שיתקיים באפריל 2024 בתל אביב.

לפרטים, להרשמה liatschalit@gmail.com 0542405435