איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

PART: Psychosis Autism Research and Treatment
יחידה חדשה לטיפול באורינטציה לאקאניאנית נפתחה בחודש ספטמבר 2019 במסגרת מרפאת “קשת” לטיפול בבוגרים על הרצף האוטיסטי בבית החולים שיבא.
היחידה באחריות ד”ר ליאת שליט בשיתוף פעולה עם צוות מרפאת קשת ועם ד”ר מרקו מאואס, מרכז פרויקט דורa.

היחידה מטפלת בפונים מעל גיל 18, המצויים תחת שאלה אישית הנוגעת לתופעות המשויכות לרצף האוטיסטי ולפסיכוזות. הטיפול מתבצע במסגרת מרפאתית על בסיס התחייבות קופת החולים (טופס 17) או בתשלום פרטי.
השנה, תיפתח הסתעפות של PART כשיתוף פעולה עם מרפאת ‘שחר’ לפסיכוזה ראשונה בבית החולים.

ביחידה עובדים אנשי מקצוע מוסמכים או בתהליך הסמכה במקצועות הבריאות (רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים) ואשר מעמיקים מזה שנים בלמידה ובהכשרה באורינטציה הלאקאניאנית באמצעות אנליזה אישית, הדרכה מתמדת, לימודים תיאורטיים והשתתפות בימי עיון ובכנסי האסכולה הלקאניאנית.

היחידה שמה לה למטרה לאפשר קיומו של שיח פסיכואנליטי בין כתלי בית החולים, תוך דיאלוג מתמיד עם פרופסיות ואורינטציות אחרות, על מנת לחדד את דגשי הוראתם של פרויד ולאקאן בעבודה מעשית ויומיומית תחת העקרון של ידע חשוף.
זאת, תוך הבהרת האופן בו טיפול באמצעות המילה, טיפול באמצעות הדיבור, יכול לתת מענה תרפויטי לסוגי אי נחת ואופנים עכשווים של הסבל הסובייקטיבי. בית החולים Hospital הוא משכנו של הסובל ותפקידו האצילי משכבר הימים הוא לארח אותו Hospitality: תהא האורינטציה שלנו להוות מקום לטפל ולחקור כיצד אפשר לשכן סבל זה בשפה, בכדי לשנות משהו בו.
“הפסיכואנליזה, בין שהיא מתיימרת להיות סוכנת של ריפוי, של הכשרה או של חקירה, יש לה תווך אחד ויחיד: דיבורו של הפציינט. ברירותה של עובדה זו אינה תירוץ להתעלם ממנה. ואכן, כל דיבור קורא למענה”.
(מתוך: לאקאן, ז’. פונקציה ושדה של הדיבור ושל השפה. בתוך: כתבים, א’. רסלינג. תרגום נועם ברוך.)

שיתוף פעולה עם המוסד Le Courtil: מוסד חינוכי-רפואי באורינטציה לאקאניאנית לילדים בגילאי 6-20 הסובלים מקשיים נפשיים וחברתיים
בשנת 2013 יזמה דורa שיתוף פעולה ראשוני עם הסקציה הקלינית בבריסל, במסגרתו נסעו שלוש משתתפות למוסד Le Courtil בבלגיה. כתוצאה מכך, נוצרו קשרים נוספים עם סקציות קליניות נוספות באירופה. ייסודו של פרויקט PART איפשר צעד נוסף של שיתוף פעולה עם Le Courtil, הכולל ימי עיון משותפים וחילופי סטודנטים.
ביחידה מתקיים סמינר תיאורטי וסמינר קליני בו מתדיינים על מקרים המטופלים ביחידה בנוכחות אנליטיקאים מורי דורa.

לאקאן, צעד אחר צעד  2022-2023: לקרוא את סמינר X של ז’אק לאקאן: המועקה

באחריות: ליאת שליט עם רוני מנור

צעד אחר צעד- למה לא ברברס? נשאלנו שאלה שהניעה החלטה לקרוא השנה ביחד, בין כתלי בית החולים, את הסמינר העשירי של לאקאן, ‘המועקה’.

אחרי ארבע שנים בהן הקדשנו את מאמצינו לפענח את ארבעת הסמינרים הראשונים של לאקאן (I-הכתבים הטכניים של פרויד, II- האגו בתיאוריה ובטכניקה הפסיכואנליטית, III- הפסיכוזות, IV- היחס לאובייקט), פנינו אל עבר ה’הוראה האמצעית’ של לאקאן וקראנו מן הסמינר ה-XI ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה. אם אומר ג’ושו (הנזיר של יואל הופמן): “אחורה, זה כיוון הדרך!” – מדוע לא ניקח צעד אחד אל עבר הסמינר העשירי, “המועקה”?

מעבר להיותו של סמינר זה מרכזי ויסודי בהוראתו של לאקאן, בחירה זו עומדת בהלימה עם בחירת נושא הכנס הבינלאומי השנתי של האסכולה הלאקאניאנית החדשה “אי נחת ומועקה בקליניקה ובתרבות העכשווית”. כנס זה, שיתקיים בפאריז במאי 2023, מזמין אותנו שלא לדעת מראש מועקה מהי, למרות שכל אחד ואחד, כנראה, חווה אותה בחייו; לעקוב אחרי מקום הכבוד שניתן לה על ידי פרויד כסיגנל, אות, ולהתחקות אחר הכוונתו של לאקאן לפיה “המועקה הינה האַפקט היחידי שלא מרמה”. סיגנל אל הממשי: ניתן לעצמנו ללכת אחר מה שהוא מאותת, בקליניקה, בתרבות, וגם במעשה הקריאה עצמו.  

הקורס יתקיים  אחת לחודש בימי רביעי 14:00-15:30. תאריכי הפגישות:

9.11, 14.12, 18.1, 15.2, 22.3, 19.4, 17.5, 21.6 (סה”כ 8 מפגשים)

ביבליוגרפיה:

Lacan, J. The Seminar, book X: Anxiety.

ז’אק אלן מילר, מבוא לקריאה של הסמינר על המועקה של ז’אק לאקאן. מראי המקום של סמינר המועקה “חלקי חילוף”. לרכישה באתר GIEP-NLS

 

 הרשמה:

כבשנים קודמות, גם השנה יתקיים הקורס בבית החולים שיבא במסגרת היחידה PART. הקורס פתוח בתשלום לכל המתעניין – אין הכרח ברקע מקצועי או בהיכרות מקדימה עם לאקאן. שכר לימוד יעמוד על 900 ש”ח, לעובדי שיבא 450 ש”ח. השתתפות בקורס תתאפשר רק באופן שנתי ולא על בסיס מפגשים בודדים. 

לפרטים ולתיאום שיחה מקדימה liatschalit@gmail.com roni.manor@gmail.com