איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

ביבליוגרפיה שנתית

ביבליוגרפיה ראשונית: 
סמינר XI , לאקאן
הפרעת זיכרון על האקרופוליס, פרויד
מכתב לעיוורים, דידרו
ארגומנט לכנס NLS, דניאל רואה 
שיעורים של מילר מ Silet, מילר