איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

מיניות ואהבה

קובץ של מאמרי מפתח של פרויד בנושא המיניות. לפי עורכי הספר “כל מאמר בקובץ מלמד אותנו דבר מה נוסף וייחודי על חקר המיניות ומקומה בתיאוריה של פרויד: מן המיניות הילדית, דרך הפנטזיה והפרווסיה וכלה במיניות הנשית”. רוב הכתבים מתורגמים כאן לעברית לראשונה, ובינהם: “שלוש מסות על התיאוריה של המיניות” (1905), “המוסר המיני ה”תרבותי” והעצבנות המודרנית” (1908), “מכים ילד” (1919), על הפסיכוגנזה של מקרה הומוסקסואליות נשית” (1920), “פטישיזם” (1927), “על המניות הנשית” (1931). טענתו של לאקאן, הצועד כאן בעקבות פרויד, כי “המציאות של הלא-מודע היא המציאות המינית”, הנחתה את העורכים בבחירת המאמרים ושמשה כציר סביבו נסובה ההקדמה הקצרה שכתבו. שלמה ליבר