איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

פרויד עם לאקאן

בספרו פרויד עם לאקאן מציע מרקו מאואס לקרוא את המילה של פרויד באמצעות המילה של לאקאן. המילה הלאקאניאנית היא זו שמאפשרת לנו להיות נאמנים עוד יותר לאמת שהשאיר לנו פרויד, לטקסט שלו, על ידי חיפוש המבנה הפרוידיאני, הלוגיקה הייחודית שלו, שהיא גם זו של הלא-מודע. בספר ייחודי זה – אשר מתמודד בצורה דקדקנית וייחודית עם פרויד, עם לאקאן ועם החיתוך ביניהם – קורא מרקו מאואס “עם לאקאן” את פרויד בגרמנית שלו, וגם בוחן מקרוב את המעבר של הגרמנית הזו לתרגומיה השונים לעברית. ובכן, מה קורה במעבר לקורא, למילה? את זאת שואל מאואס מתוך התמודדות עם המילה הגרמנית עצמה, שמביאה את הממשי של פרויד. באופן הזה אנו קוראים בפרויד עם לאקאן את המקרים המפורסמים של פרויד על דורה, הנס הקטן, הקצבית היפה, איש הזאבים, איש העכברושים, לצד קריאה צמודה בטקסטים המכוננים של פרויד: “תרבות בלא נחת”, “אבל ומלנכוליה” ועוד. מרקו מאואס הוא פסיכואנליטיקאי, חבר באסכולה הלאקאניאנית החדשה NLS.