איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

התחושה הדלירנטית של החיים

לא ניתן להגדיר במדויק מדריך לפירוש הנכון שהוא בר-מסירה, על חוקיו ומפותיו, כאופן המבטיח את הפעולה של כל אחד מאתנו. הפירוש האמיתי מגיח תמיד מעבר לכל חישוב, בדחיפות. זאת, לנוכח מבוי סתום מסוים בחוקים ובמפות הצופים מראש את שיתרחש. אז, לא זו בלבד שמדובר בהפתעה, אלא שמדובר בעניין שבדחיפות. וולטר בנימין נהג לומר: ‘איני חושב, אלא אם כן חוויתי מידה מסוימת של אימה. יש משהו מזה בהתנסות האנליטית. אין פירושים בחינם, אין זה אקט חינם. קיימת מידה מסוימת של אימה בפירוש, בקשר ההעברתי, שאין לחמוק ממנו מפני שקיים הכרח שיהיה מטען דחפי’. אריק לוראן.