איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

כנס ה- NLS 2023 PARIS: “מועקה ואי נחת בקליניקה ובתרבות”