איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas
לימודי פרויד-לאקאן |שנת לימודים 2023/2024 | מנהל: ז'אק-אלן מילר | מרכז: מרקו מאואס

תכנית לימודים ראשית תתקיים בימי רביעי החל מ1 בנובמבר 2023 ועד 26 ליוני 2024 בין השעות 1630-21 במתכונת של נוכחות.

בתכנית הראשית מתקיימים שישה סמינרים.

טיוטות, סמינר קליני, סמינר קריאה, התחלות, מבוא, ומחקר לסירוגין עם ‘תרגום וקריאה בשדה האנליטי’.

שכר הלימוד:5100 ש”ח

 

לפרטים ולתיאום ראיון היכרות למשתתפים חדשים :doraplatform@gmail.com

 

 פירוט תכנית הסמינרים:

״והנה: מהרגע שבו מתבסס הסובייקט המונח לידע בפרספקטיבה האנליטית, נולדת מחדש כל הפרסטיג׳ה של חסר בהכרה של הספקולרי, שיכולה רק לאחד מחדש את המעמד הזה של הסובייקט, כלומר להרפות, להעלים את החלק השני, שהוא זה שבכל זאת צריך להיות ההשפעה של ההתנסות היחידה הזאת, המפרידה ביחס לכל אפקט של העדר ״

 

לאקאן, סמינר ״ האובייקט של הפסיכואנאליזה״ , שיעור של 11 מאי 1966

 

באותה הזדמנות בה הוא מנסה לבודד את המבט כאובייקט a , לאקאן חותך באמצעות אותו אובייקט את הבעיה של המיקום של האנאליטיקאי בהתנסות אנאליטית. המועילים של הסובייקט המונח לידע = חזרה לפרסטיג׳ה של האי הכרה האספקלרית. זאת אחת הקושיות שננסה לפצח השנה.

“… אותה משמעת המאפיינת את מלאכת הקומנטר”

“טקסטים הנראים בני-השוואה לאלה שההוקרה האנושית, בזמנים אחרים, פיארה בתארים הרמים ביותר, וזאת בזכות עמידתם במבחנה של אותה משמעת המאפיינת את מלאכת הקומנטר, שאת ערכה מגלים כאשר משתמשים בה על פי המסורת, כלומר לא רק כדי למקם דיבור בהקשר של תקופתו אלא גם כדי להעריך אם התשובה שמוצאים בדיבור זה לשאלות האקטואליות, יש בה או אין בה משום התקדמות ביחס לתשובה שהוא מספק לשאלות שהוא מעלה.” (ז’אק לאקאן, כתבים כרך א, “הדבר הפרוידיאני” עמוד 380)

דפנה עמית סלבסט

-קליניקה של המבט-

איך נתפוס עוד מן האובייקט מבט?

לא פעם במקרים של פרנויה פגשנו את המבט מעיד על ‘ההתענגות במקום של האחר’. ה’להיות תמיד ניבט’ כמו במקרה של האישה ,סובייקט סכיזופרן בסמינר 10 .מקרים אלו מלמדים ביתר בהירות כיצד חתוך אובייקט המבט משדה הראייה. שהרי תחושת היות האובייקט של המבט של האחר ,איננה אלא וודאות. כלומר , לא שהיא עניין פרטי, הרי היא ניתנת למסירה .אך, להיות ניבט -זהו קיום ממשי ללא דיאלקטיקה. לא כך הוא שדה הראייה. במבט, רגע ה’נבטות’ הופך כמעין פרקטיקה של ה’זה מתייחס אלי’.

לאישוש הפן הממשי נסתייע בשעור של ה8.4.75 בסמינר RSI בו יאמר לאקאן שהפרנויה היא סונריזציה [צליליות..] של המבט. כריכה אל הממשי של הקול בשדה הפסיכוזה.

אם כן, יש לפסיכוזה מה ללמד אותנו כאשר מדובר ב’מבט’ ,במיוחד בעידן בו כפי שאומר דניאל רואה ” הטלפון החכם שלנו  עבור הדור החדש ,זה פשוט זה ביד ,לא נפרד מהגוף ,אפשר לומר “אני תמיד נראה”….”אנו נתקלים בקליניקה חדשה של מבט  קליניקה של מבט ממשי ,בלי מסך בלתי נפרד מהגוף הדמיוני חיבור זה רושם את המסמן מעורער ,מבולבל ,מופרע או באופן ראדיקאלי יותר זר ורודפני… ” [ארגומנט דניאל רואה.]

מהו המסך? המסך כפרדוקס: מקרין ובה בעת מכסה .

כמו הספה המגלמת עבור מילר  חתך פרדוקסאלי באנליזה :”עליך להגיע אליה עם הגוף ,להניח אותו כפח האשפה של בקט. אבל אז, עליך להפשיטו, לכרות אותו .הספה מדירה ממנו את תנועתו, יכולתו לפעול, את נראותו..הופכת אותו לגוף שנטבח, להפוך לדבור טהור ..החולה במחלת המדברים.”

כך זו דווקא החסרתו של האובייקט היא המאפשרת להבנות מסגרת שהינה מציאות עבור סובייקט אחד. [מילר בפרהמונטרה],[כינון הפנטזמה-לאקאן,”מן האחר אל האחר”}

לאקאן פורש ‘מופעים’ קליניים כמו המימיטיזם למשל ,בהם ניכר הפרדוקס בו יוצא הסובייקט מגופו  על מנת דווקא להתמקם במקום של האחר, קרי, בלא מודע . אלא שזה לעולם ועד -לא כבדיה העתידית של אנשי מדעי המוח המבטיחים לכאורה עם התקדמות המדע להסיר בבוא היום את הכתם שהנך מגלם בתמונת העולם. המבט אם כן מגלם את הנקודה העיוורת .

עם הלוגיקה הזו כראשית לעבודה נפנה אל קריאת מקרים קליניים בשדה אליו מפנה אותנו  דניאל רואה בארגומנט.

*מקרה של אישה סכיזופרנית בסמינר 10 אשר באילמותה התמקמה כמילוי מקום של הפתח המתקבל עי הוצאת האובייקט.

*ננסה לקרא ונעשה מאמץ לנסח , עם מילר, מהי התופעה הפסיכוסומטית, כאשר הוא אומר :

“…now we to the extent that the subject, such as we define him ,the barred subject, is already an abolished,  vanished subject, we lack the words to redouble this proposition and indicate ,in the psychosomatic phenomenon, …..we must remember however that in all the cases that Lacan places in the same order as psychosomatic phenomenon ,….what is functioning is the presence or absence of unary signifier…”

Some reflections on the psychosomatic phenomenon”

Hurly Burly issue 12

*עם לוראן ,ב”קרב על האוטיזם” : נשאל האם עקירת האובייקט ,בסובייקט אוטיסט, המשיבה את הגוף ולכידותו  אנלוגית  לחילוץ האובייקט המכונן את הפנטזמה .

“..מכיוון שגוף אינו קיים אלא אם כן אובייקט יכול להיפרד ממנו. הדבר מניח את תמיכת המבט של האחר המעניק גוף ונותן בו לכידות” עמוד 104

אבינועם חקלאי     

בחלק שלי בשיעורי ״התחלות״

אעסוק באניגמה אותו נושא האובייקט מבט המופרד משדה הראיה.

בשיעור 18, תת פרק 3 בסמינר 10, אומר לאקאן ש״דרך הצורה i)a), הדימוי שלי, הנוכחות שלי באחר היא ללא שארית. אני לא יכול לראות מה אני מאבד כאן. זה המובן של שלב המראה״. כאן מתחיל להפריד לאקאן בין ״מישור העין״ למבט.

דני דידרו המוזכר על ידי לאקאן בסמינר 11, כותב ב״מכתב על העיוורים לשימושם של הרואים״: ״ מיד לאחר שהעיוור מלידה נהנה מן היכולת להשתמש בעיניו (לאחר ניתוח) כל המחזה המופיע מנקודת הראות שלו… תמונה זו מורכבת מאינסוף אובייקטים המצטרפים יחד במקום קטן ביותר, אינה אלא אוסף מבולבל של צורות, והוא לא יהיה מסוגל להבחין ביניהן…רק הניסיון יכול ללמד אותו לשפוט את המרחק מהאובייקטים והוא צריך להתקרב אליהם, לגעת בהם, להתרחק מהם שוב…שוב…כדי להיות בטוח שאין הם חלק מעצמו, שהם זרים לישותו, ושהוא לפעמים קרוב אליהם ולפעמים רחוק מהם…״ הוא מוסיף: ״האדם שתופש את האובייקטים בפעם הראשונה, חייב היה לחשוב לעצמו שכאשר הם מתרחקים ממנו, או הוא מהם, מעבר לתחום הראיה, הם מפסיקים להתקיים; כיוון שרק הניסיון, שאנו מתנסים באובייקטים מתמידים, שאותם אנו מוצאים במקום שם השארנו אותם, הוא זה המלמד אותנו שקיומם נמשך גם בזמן ההתרחקות…הילדים מתנחמים כה מהר על הצעצועים שאנו שוללים מהם. אי אפשר לומר שהם שוכחים אותם במהירות כי אם נביא בחשבון שיש ילדים שבגיל שנתיים וחצי יודעים חלק ניכר ממילות השפה, ושקשה להם יותר לבטא אותן מאשר לזכור אותן ,נשתכנע שגיל הילדות הוא גיל הזיכרון. ..שהם חושבים שמה שהם מפסיקים לראות מפסיק להתקיים; שמחתם נראית מעורבת בפליאה כאשר הדברים שנעלמו מעיניהם מופיעים שוב… המטפלות עוזרות להם לרכוש את מושג ההמשכיות בעזרת משחק קטן בו הן מכסות ומגלות את פניהן בפתאומיות…שמה שמפסיק להופיע איננו מפסיק להתקיים… העין תלמד לראות כשם שהלשון לומדת לדבר…״ (דידרו כתב את הדברים ב-1749 ושילם עליהם בשלושה חודשים של ישיבה בכלא).

אלא שעבור לאקאן, המבט אינו עניין הקשור לשדה הראיה המטופל על ידי הפנומנולוגיה (מרלו-פונטי וסארטר) והפילוסופים הקודמים לה ,כמו קאנט אליו הוא מתייחס בסמינרים 10 ו-11 , בהקדימו דברים לעיסוקו שלו (של לאקאן) במבט.

בשביל לאקאן מדובר יותר ב״תו האונארי״ (סמינר 8) המתגנב אולי דרך משחק המטפלות עם הילדים (ושאותו מחמיץ דידרו) ולא בקטגוריות החשיבה הקאנטיאניות הכופות עלינו לראות את התופעות (הפנומנה) שהן לא הדבר כשלעצמו (נומנה).

כותב אריק לוראן (2021) ב״לצחוק על הנורמות״ (תרגום ג׳ינה באומן):

״בל’אטרודי לאקאן מוסיף נדבך נוסף ל״קאנט עם סאד״. הוא מתנגד לקאנט ול״נומנה״ שלו, אשר חומקת מן החשיבה. בגלל האופן בו ההתענגות באה להיקשר עם המחשבה בתוך הסימפטומים הנוירוטים, אלו של שתי הנוירוזות הגדולות… זה לא עוד קאנט עם סאד, אלא קאנט עם דורה ואיש העכברושים…הנוירוזות קובעות אמת ראשונית: מה שמוביל אותנו זו ההתענגות הפאלית או החלום שלה…״

לאקאן, אומר לוראן, מציג עולם בו ה״דבר כשלעצמו״ אינו מופרד מן המחשבה.

 בסמינר 11 בעמוד 106 (בתרגום לאנגלית) , אומר לאקאן: ״הנושא כאן הוא לא הבעיה הפילוסופית של ייצוג. מנקודת מבט זו, כאשר מציגים לי ייצוג, אני מבטח עצמי כתודעה שיודעת שזה רק ייצוג, ושיש מעבר לזה, הדבר, הדבר כשלעצמו. מאחורי התופעה, ישנו הנומנה, למשל. לא אוכל לעשות דבר באשר לכך, כי הקטגוריות הטרנסצדנטליות, כפי שקאנט היה אומר, עושות כרצונן וכופות עלי לקחת את הדברים בדרכן. אבל אז הכל בסדר, באמת-הכל פועל לטובה. לדעתי, זה לא בדיאלקטיקה בין פני השטח לבין מה שמעבר, היכן שהדברים מושהים. מצידי, אני יוצא מתוך העובדה שיש משהו שמכונן שבר, מחיצה כפולה, פיצול של הוויה אשר בה ההוויה מתאימה עצמה, אפילו בעולם הטבע עצמו…הפיתוי, לכן, משחק תפקיד חיוני. זה לא דבר אחר שתופס אותנו במישור ההתנסות הקלינית, כשביחס למה שאולי ניתן לדמיין כמשיכה ליצול האחר כמחבר גבריות ונשיות, אנחנו תופסים את השכיחות שבה זה מוצג כפרודיה. זה ללא ספק דרך התיווך של מסכות שהגבריות והנשיות נפגשים בדרך האקוטית ביותר, האינטנסיבית ביותר״.

המבט, אם כן, אינו בין מה שנראה לבין מה שאינו נראה, כי אם ב(אין) יחס שבין המינים.

בארגומנט לקראת קונגרס ה-nls ב-2024 בנושא ״הקליניקה של המבט״, מציין דניאל רואה ארבע פרספקטיבות קליניות כאפקט חוזר של אובייקט המבט על הגוף המדבר: ״…קליניקה של החזרת המבט לשדה ה-אחר…הקליניקה של הנוירוזה, אם איננו שוכחים שהיא מלווה על ידי הקליניקה של המבט בפנטזמה…הקליניקה של חזרת אובייקט המבט על גבי הגוף..הקליניקה של חזרת אובייקט המבט בממשי…״

באמצעות ארבעה אופנים אלה מתגלים רמזים לאותה אניגמטיות ,שנשאה עימה קופסת הסרדינים, אשר צפה על גלי הים בסמוך לחופי בריטני, והביטה באינטלקטואל הצעיר אשר מצא מקלט על דוגית רעועה בין דייגים עניים, אי שם בשנות העשרים של המאה הקודמת. קופסת הסרדינים הזאת, אשר הייתה עדות לתעשיית שימורי הסרדינים שאת תביעתה שירתו הדייגים, נשאה רמז באשר לגרעין הווייתו של אותו אינטלקטואל צעיר, שנודע לימים בשם ז׳אק לאקאן.

אבי ריבניצקי

בחלקי בקורס מבוא נעבוד על נושא כנס NLS הקרוב על הקליניקה של המבט באמצעות הארגומנט של דניאל רואה. נקרא גם מתוך המקורות אותם דניאל רואה מציין.

ביבליוגרפיה:

Daniel Roy:Clinic of the gaze

זיגמונד פרויד:שלוש מסות על המיניות,19.5

J.A Miller:D’un regard ,l’étrangeté, La Cause du Desir 102,Navarin,2019,p45-55

J.Lacan:Seminr8

J.Lacan:Seminar16

J.Lacan:Seminar11

ז׳.לאקאן:טלויזיה

טרימסטר שני – מבל גרייבר

“המבט אינו דבר המערב את איבר הריאה”. רחש, וילון סגור למחצה, זהו איזור המבט. כך בסמינר ה- 11 של לאקאן.

רחש דפיקה או תקתוק וגם וילון נוכחים במקרה של עלמה בת 30 שהצטיינה בחן וביופי בלתי רגילים. מדובר היה בהתרחשויות לכאורה מקריות בדירת הרווקים של אהובה. אהוב וגם רודף, עליו התלוננה אצל עורך דינה. הוא מבקש מפרויד לערוך בדיקה פסיכיאטרית ולאשש, אולי, את טיבן החולני של האשמות. הוילון עשוי להסתיר גבר-צלם והתקתוק עשוי לחשוף הפעלת מצלמה.

מקרה פרדיגמאטי זה מלמד אותנו על חזרה, על סיבוב שני. האישה בקרה בדירת אהובה לא פעם אלה פעמיים. היא הגיעה אל פרויד פעם אחת ופעם נוספת. אני מציעה לחקור את הכורח לסיבוב שני, לחזרה שנייה. פעם שנייה שהיא שונה מהפעם השנייה של המקרה אמה ב”פרויקט לפסיכולוגיה”. מקרה זה הסותר את התיאוריה הפסיכואנליטית עשוי ללמד אותנו הודות החזרה, הסיבוב החוזר ברצועה.

“יש פסיכואנליזה אחת ויחידה, פסיכואנליזה דידקטית … יש לעבור את התלתל (התלתל מופיע כבר בעמוד 10 ב”כתבים”, ב”לפתיחתה של שאסופה זו” שנכתב באוקטובר 1966) יותר מפעם אחת.” סמינר 11, סוף פרק 20, תת-פרק 2.

 

זיגמונד פרויד, מקרה של פרנויה הסותר את התיאוריה הפסיכואנליטית, מבחר כתבים – א, תרגום: דנית דותן, רסלינג, 2007.

בחלק המיועד למחקר אנסה להעביר חלקים מהטקסט “The Age of the World Picture” להיידגר מ-1938. 

בטקסט זה היידגר מסביר את התהליך ההסטורי-מטאפיסי דרכו העולם הופך לדימוי, כלומר התהליך בו מתרחשים שינויים המאפשרים הולדתם של המדע המודרני ושל הסובייקט של המדע.

רותי גדרון

בסמינר xi ״ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה”, לאקאן מקדיש ארבעה שיעורים לנושא המבט כאובייקט a.  בשיעור של ה 26 בפברואר 1964 של סמינר זה, שקיבל את הכותרת  ״אנמורפוזה״ בגרסה הערוכה, לאקאן מציין שהסטיה הזו שעשה, כדי לדון בפונקציה הסקופית התרחשה תוך כדי ההסבר על מושג החזרה הפרוידיאני (כמו גם המפגש ה״שמח״ עם ספרו של מוריס מרלו פונטי ״הנראה והבלתי נראה״). לאקאן ממקם בלב חוויית החזרה את ה״טיכי״ על משקל ״פסיכי״ tychic- psychic- המפגש השמח או הלא שמח עם הממשי.  

בחרתי להתחיל את החקירה שלי בנושא ״הקליניקה של המבט״ מתשובה לאחת השאלות שנשאלה בסמינר xi בשיעור מה- 19 בפברואר 1964, שמופיע בגרסה הערוכה בפרק 6 תחת הכותרת ״העין והמבט״ . לאקאן עונה לשאלתו של X Audouard:״…אני אנסה להסביר כיצד הטיכה מיוצגת בתפישה הוויזואלית.  אני אראה, שהפונקציה הסקופית נמצאת ברמה שאני קורא לה הכתם״.  

בשיעור שקדם לפרקים על המבט כאובייקט a, השיעור שמופיע בפרק 5 בסמינר xi, תחת הכותרת טיכה ואוטומטון, לאקאן מזכיר את המשחק המוכר של נכדו של פרויד שזכה לכינוי ״פורט דא״.  הוא אומר: 

…For the game of the cotton-reel is the subject’s answer to what the mother’s absence has created on the frontiers of his domain– the edge of his cradle-namely, a ditch, around which one can only play at jumping…The activity as a whole symbolizes repetition, but not at all that of some need that might demand the return of the mother, and which would be expressed quite simply in a cry.  It is the repetition of the mother’s departure as cause of a Spaltung in the subject -overcome by the alternating game , fort da, which is here or there, and whose alternation is simply of being the fort of a da, and a da of a fort. It is aimed at what essentially , is not there qua represented- for it is the game itself that is the Representanz of the Vorstellung.

לאמירה זו עונה ציטוט מתוך סמינר 14 ״הלוגיקה של הפנטזמה״: 

״המבט הוא אחד מן השאריות שמופיעות רק ברגע שמוסג הגבול שמכונן את הסובייקט.  השארית הזו, שנקראת אובייקט a, זה לשם שנמלטת ההתענגות שאינה נופלת תחת עקרון העונג.  זה גם שם שה- Dasein ממוקם, לא רק של הפרוורטי, אלא של כל סובייקט.

הדיון ילווה בקריאה מתוך פרקים 5,6,7,8 מתוך סמינר xi ושיעורים מתוך סמינר של מילר Silet 1994/5. 

שרון זוילי עם מבל גרייבר

״להוציא את נטל הספקולרי מהסקופי״

זהו המאמץ של לאקאן בסמינר 11, אומר לנו מילר.

לאקאן הוסיף לרשימת הדחפים החלקיים הפרוידיאנים את האובייקטים קול ומבט, הוא חוזר 

לצמד   אקסבזיוניזם  וויאריזם, שנקראו החל מהפאסיביות – אקטיביות,לראות להראות, 

ומחליף את ההיפוך ,במסלול מעגלי.  ״ אי אפשר להבין היטב מה מחליפים כשמחליפים היפוך על ידי מעגל״

בתנועה המעגלית של הדחף, הסובייקט משיג הן את המימד של האחר הגדול והן אובייקט 

שלא משתקף במראה, אובייקט מבט

לאקאן שם את הדגש על האקטיביות של הדחף, הדחף תמיד אקטיבי, הוא חוזר לדחפים

 וגורלותיהם ולמרכיבים השונים של הדחף ועושה שינוי: לא באובייקט, לא באחר, אלא במקום של “werden” הוא שם״machen”. מה שהדחף חותר אליו הוא לעשות את עצמך נראה על ידי האחר, לשדל את האחר לראות אותך.

ננסה בשעורים שיש לנו להתחקות אחר המעבר מהסימטריה של לראות להראות , 

למעגליות המוהביאנית הדחפית הקושרת בין הסובייקט לאחר.

 ״ מה שאחד מסתכל בו, הוא מה שלא יכול להראות. אם הודות להכנסה של האחר, המבנה

 שלהדחף מופיע, זה באמת מושלם רק באופן מהופך,בחזרה שלו,שהיא הדחף האמיתי

 האקטיבי״{סוף עמ 182 סמינר 11 אנגלית}

ביבליוגרפיה: דחפים וגורלות דחפים- פרויד, 

סמינר 11לאקאן פרק 14 תת פרק 3, פרק 15 תת פרק 3, האהבההסימפטומטית{1998} -מילר,פונס וההפרכה המלנכולית של הזמן 

 לוראן בתוך התחושה הדלירנטית של החיים.

נתי ברנט

הקליניקה החדשה של המבט -המבט כמחולל אירוע גוף ׳הקליניקה החדשה של המבט׳ מוגדרת על ידי דניאל רואה בארגומנט לקראת כנס ה – NLS הקרוב, כ׳קליניקה של המבט הממשי׳. 

הגדרה זו אינה מובנת מאליה, שכן לאקאן  מגדיר את אובייקט a קטנה, בסמינר XX,  כזה ש׳נמוג בסופו של דבר מפאת כשלונו, מפאת אי-היכולת שלו להחזיק מעמד בגישה לממשי׳.

שאלה זו של הקשר בין המבט לממשי, נוכחת גם באמירתו המסקרנת  של אריק לורן בראיון שנערך איתו ב LCD 91 ב-   2015:

׳בעניין נוירוזה אובססיבית, ז’אק-אלן מילר הדגיש שעבור לאקאן, האובססיבי הוא מישהו שלא יכול לנתק את עצמו מהמבט. לפיכך זה הגוף, שנלקח תחת המבט, שיש לו או שאין לו צורה ביחס למבט ששולט  בו. הגוף הממשי תחת המבט הוא מה שמאפשר לגשת לשדה של הנוירוזה האובססיבית על בסיס הגוף, ואירוע הגוף גם כן. אפריורית, שדה הנוירוזה האובססיבית נחשב כממוקם הרחק מהשאלות על אודות הגוף, כי הוא לכאורה ממוקד במחשבה. אולם, כאשר ממקמים את האיחוי, שכל כך קשה לפרום, בין המבט והגוף הממשי חסר הצורה, הרי לנו אירוע גוף, עיבוד מחדש של מהוות הנוירוזה האובססיבית. זה מאפשר לנו לחשוב על שיסוע סובייקטיבי כשיסוע על בסיס הדמיוני והממשי׳.

ב׳שיח מונפלייה׳ (2011) אומר  ז׳אק אלן מילר כי הציע לאחד המשתתפים בשיח, את הביטוי ׳מבט-אדון׳ כמקביל  למושג ׳מסמן-אדון״ כדי להדגיש את התפקיד הקריטי של המבט, בדומה לתפקיד שיוחס למסמן-אדון בהוראה המוקדמת של לאקאן. באותו כיוון מילר מוסיף שניתן לקבוע כי ׳המבט הוא ההרג של הדבר׳ בדיוק כפי שלאקאן קבע כי ׳המילה הורגת את הדבר׳. אמירות אלו מחדדות את ההקבלה בין המבט למסמן. מילר מחדד באותו מפגש את הצורך העולה מסמינר הסינטום לנסות ו׳להקנות בסיס חומרי להפשטות התיאורטיות׳. מכאן עולה השאלה, לגבי חומריותו (המפתיעה..?)  של המבט בדומה לזו של המסמן.

לאובייקט המבט בשונה מהמסמן מיוחסים מאפיינים ייחודיים.

כך כותבת  למשל כריסטיאן אלברטי בLCD שיצאה ב-2017 : ׳לאקאן טוען שתחילה היה המבט׳. ׳אובייקט המבט של לאקאן מדבר אלינו על מימד אחר ההופך אותו לכל כך אניגמטי וכל כך מסתורי שרק ההתנסות הפסיכואנליטית יכלה להוציאו לאור׳. 

‘מבט נושא עימו תמיד’, אומר מילר  ב- 7/6/1995 ‘תחושה של תוכחה’. 

׳המבט מוצג עבורנו רק בצורה של קונטינגנטיות מוזרה׳ קובע לאקאן בסמינר XI,

מימדים אלו אינם נקשרים באותו אופן בהכרח למסמן הפוגע באופן קונטינגנטי בגוף, ביוצרו ארוע גוף. 

 

בשיעורים שייערכו השנה יעשה מאמץ לחקור כמה מגלגוליו של אובייקט המבט לאורך הוראתו של לאקאן, ולבחון האם ניתן לקרוא אחרת אירועים הקשורים במבט (דוגמת פרויד באקרופוליס)  שנותחו עד כה, מבלי להביא בחשבון את המבט כמחולל אירוע גוף. 

 

אהבה ממבט ראשון <> אהבה חדשה

2.11 טיוטות, קליניקה, קריאה
9.11 התחלות, מבוא (אבי), תרגום וקריאה (מבל ושרון)
16.11 טיוטות קליניקה, קריאה
23.11 התחלות, מבוא (אבי), מחקר
30.11 טיוטות, קליניקה, קריאה
7.12 התחלות, מבוא (אבי), תרגום וקריאה (רותי וירון)
14.12טיוטות, קליניקה, קריאה
21.12 התחלות, מבוא (אבי), מחקר 
28.12טיוטות, קליניקה, קריאה
4.1 התחלות, מבוא (אבי), תרגום וקריאה (מבל ושרון)
11.1טיוטות, קליניקה, קריאה
18.1 התחלות , disputatio, מחקר
25.1טיוטות, קליניקה, קריאה
1.2 התחלות disputatio, תרגום וקריאה (רותי וירון)
8.2טיוטות, קליניקה, קריאה
15.2 התחלות disputatio, תרגום וקריאה (מבל ושרון)
22.2טיוטות, קליניקה, קריאה
1.3 התחלות disputatio, תרגום וקריאה (מבל ושרון)
8.3טיוטות, קליניקה, קריאה
15.3 התחלות disputatio, תרגום וקריאה (רותי וירון)
22.3 טיוטות, קליניקה, קריאה
29.3 התחלות, מבוא (מבל), תרגום וקריאה (רותי וירון)
19.4 טיוטות, קליניקה, קריאה
3.5 התחלות , קליניקה, מחקר
10.5 טיוטות,מבוא(מבל),קריאה
17.5 התחלות, קליניקה, תרגום וקריאה(נתי)
24.5 טיוטות, מבוא( מבל), קריאה
31.5 התחלות, קליניקה, תרגום וקריאה(נתי)
7.6 טיוטות, מבוא( מבל), קריאה
14.6 התחלות, קליניקה, תרגום וקריאה( נתי)
21.6 טיוטות , מבוא,( מבל) , קריאה
28.6 התחלות, קליניקה, תרגום וקריאה(נתי)

 

 

לימודי פרויד-לאקאן | מנהל: ז’אק-אלן מילר | מרכז: מרקו מאואס

Dor-a-lacan.com

 

פרויד, קבעון לטראומה(1917[1]) חזרה (1920[2])

Tyche – Automaton

τύχη και το αυτόµατον

אריסטו, פיזיקה,ספר II,  פרקים 5-7

לאקאן, סמינר 11 ( 12/2/1964)

 

מפגש האהבה והמפגש הטראומטי הם שמות שונים לאותו מפגש. מוזר ולא כל כך. השפה העממית מכירה בשמות נוספים. ״ זה קרה״, ״ מזל טוב״, מזל ביש״, ״זה יכול לקרות״, ״ זה גורלי״, ועוד, לפי הסגנון של מי שנמצא שם, מוכן או לא מוכן למה שאי אפשר לדעת מראש, ״ כאילו במקרה״ . איך יכול להיות, שtyche  הוא גם מפגש עם החיים וגם עם המוות? בורחס אהב סיפור פרסי:

 “אדון,”  אמר המשרת לסוחר העשיר, “תן לי את הסוס הכי מהיר בבית.”  הערב אני רוצה להיות רחוק מבגדאד.  הערב אני רוצה להיות בעיר הנידחת איספהאן.

 – אבל למה אתה רוצה לברוח?

 – כי ראיתי את המוות בשוק והוא עשה מחווה מאיימת.

 הסוחר ריחם עליו והשאיר לו את הסוס;  והמשרת יצא עם תקווה להיות בלילה באיספהאן. אחר הצהריים הלך הסוחר עצמו לשוק, וכפי שקרה בעבר למשרת, גם הוא ראה את המוות.

 “מוות,” הוא התקרב אליו, “מדוע עשית מחווה מאיימת למשרת שלי?”

 “מחווה מאיימת?  – ענה המוות – לא, זו לא הייתה מחווה של איום, אלא של תדהמה.  הופתעתי לראות אותו כאן, כל כך רחוק מאיספהאן, כי הלילה אני חייב לקחת את עבדך באיספהאן.”

 

 

 

ומה לגבי automaton, המונח השני של אריסטו, שלאקאן מעלה בסמינר 11 כדי לתת לנו לחוש שיש מה ששייך למישור של המפגש עם הממשי,  ומצד שני מה ששייך למישור של החזרה?       לגבי ה automaton, בין התרגומים השונים, נזכיר כאן רק אחד, זה שמציע גילרמו אז׳נדיא (Echandia ), שתרגם את הפיסיקה של אריסטו לספרדית:  ״משהו שקורה באופן אוטומטי “ de suyo” –״בלאו הכי״ ״ממילא״ , כאשר הוא  נוצר “מעצמו”, על ידי הרשת היחידה של הסיבות והסיבות הקובעות אותו, “באופן ספונטני” ועיוור, כמו הגשם או הריפוי העצמי של מחלה.״ [3]

אי אפשר לתרגם באופן מלא את שני המונחים:  הם קיימים בתוך האופן היווני של המחשבה. אבל השיח האנאליטי מאפשר כניסה מחודשת אליהם.

אריסטו כותב על מישהו שהלך ממילא לאגורה, המרחב הציבורי, היכן שלא חשב כלל לפגוש מי שהיה חייב לו כסף, ושפגש אותו דווקא שם, כאשר השני הלך כדי לקבל תשלום, וכך במזל (tyche) איפשר לגבות את התשלום שהשני חייב לו.

אנאליזנט אחד של גי בריול (Briole)[4] הולך לפגוש מאהבת בפריז  בסתר, ״ כגבר בוגד״ כפי שהוא מגדיר את עצמו. פתאום- פצצה ברחוב de Rennes. וגי בריול מעיר: ״ כמו האיש באגורה (של אריסטו) , גם עבור סובייקט  זה, זה לא היה בכוונה לפגוש פצצה, ובכל זאת הממשי של הפיצוץ בא כתשובה למה שהוא מחפש, מבלי שהחליט עדיין למצוא אותו.״[5]

איך, עם הפילגש הזו שכל כך מחזיק בה, לא להיות, שוב, מעומת עם אשמה וחוסר האונים שלו;  ליתר דיוק “לפגוש כל דבר, אבל לא את הסירוס”.

נזכיר עוד עדות שבמאמר של גי בריול[6], שהיה מאד עסוק בנושא של הטראומה, ושהיה בפנל בתל אביב סביב העניין, הזדמנות, בעקבות הזמנתי לסקציה הקלינית.עכשיו מדובר על קטע של הסופר הספרדי חביא קרקס, שכתב בסיגנון מוכר באמריקה כ ״faction״, fact + fiction.

 ״כאשר רפאל סאנצ’ז מזאס – מנהיג ימין בקטלוניה – ניסה לחזור לגבול צרפת, הוא נעצר ועוכב בברצלונה.  כשהגיעו חיילי פרנקו הוא עזב איתם והם נפלו למארב לא הרחק מהעיר.  בבלבול הירי

 

הוא נמלט והסתתר בתוך עץ קטן.  “משם יכולתי לשמוע את קולותיהם של אנשי המיליציה שמחפשים אותי.  בסופו של דבר אחד מהם גילה אותי.  מבטו קפא במבט שלי.  ואז צעק לחבריו, “אין כאן איש!  הוא הסתובב והסתלק.  עבור המיליציאן הזה, כותב המחבר, לעולם לא נדע מה עובר לו בראש ברגע;  כשהסתכל לו בעיניים״.

פרויד ידע שיש בעיה מבנית באשר למיקום של האנאליטיקאי במפגש שכרוך  בטרנספרנס, כאשר הוא כותב  לכומר פיסטר[7]:

“And now, just suppose I said to a patient: ‘I, Professor Sigmund Freud, forgive thee thy sins’. What a fool I should make of myself.

… analysis is not satisfied with success produced by suggestion, but investigates the origin of and justification for the transference.”

המיקום של האנאליטיקאי במקום של ״ טראומה מספיק טובה , כך שמאפשר לסובייקט לדבר״, כמישהו שיכול להשתמש לעתים במובן,  אבל שאינו מאמין בו [8] , פותח קריאה ״ מעשית״ , ״הפוכה״, גם של אריסטו, גם של פרויד וגם של לאקאן.

קריאה מעשית זו, היא שתעסיק את הסקציה הקלינית ואת הג’יאפ לקראת כנס NLS 2021.

 

                                                                                                                        מרקו מאואס

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית לימודים ראשית תתקיים בימי רביעי החל מ3 בנובמבר 2021 ועד 29 ליוני 2022 בין השעות 1630-21 במתכונת של נוכחות ו- zoom; המתכונת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי המגיפה האקטואליים למועד הפתיחה.

בתכנית הראשית מתקיימים שישה סמינרים. בשבוע הראשון והשלישי מתקיימים השיעורים הבאים:

 • טיוטות :מרקו מאואס עם פרלה מיגלין
 • סמינר קליני :פרלה מיגלין עם אבי ריבניצקי
 • סמינר קריאה:מבל גרייבר עם ליאת שליט ועם מלמדים ומשתתפים

בשבוע השני והרביעי מתקיימים השיעורים הבאים:

 • התחלות:דפנה עמית סלבסט עם אבינועם חקלאי
 • סמינר מבוא: אבי ריבניצקי, מבל גרייבר
 • שלמה ליבר יפתח השנה ציר ייחודי disputatio ‘בעד ונגד מרחב לדיון קונטרוברסיאלי’
 • סמינר מחקר : סמואל נמירובסקי ונתן ברנט, לסירוגין עם סמינר ‘תרגום וקריאה בשדה האנליטי’, נתן ברנט, רותי גדרון,שרון זוילי ומבל גרייבר.

שכר הלימוד:5100 ש”ח

לפרטים ולתיאום ראיון היכרות למשתתפים חדשים :doraplatform@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט תכנית הסמינרים

 • טיוטות | פרלה מיגלין ומרקו מאואס

״איך זה קרה עבור פרויד, ואיך זה קרה עבור לאקאן.״

בשנה הקרובה נתייחס ל״ קבעון וחזרה״ מבחינת המחקר של פרויד, בין ההרצאה 18 ״ הקבעון לטראומה-הלא- מודע” (1915),  לבין ״ מעבר לעקרון העונג״ (1920), ולא בלי קשר למכתבים שלו לפליס. העיקר הוא ״איך זה קרה עבור פרויד״ , ואיך היה עבור לאקאן לפגוש קשים בכיוון הומולוגי, ״קבעון וחזרה״ . 

מרקו מאואס

 • סמינר קליני | פרלה מיגלין עם אבי ריבניצקי

La répétition apparait d’abord sous une forme qui n’est pas claire, qui ne va de soi, comme une reproduction, ou une présentification, en acte.

Voilà pourquoi j’ai mis L’acte avec un grand point d’interrogation dans le tableau, afin d’indiquer que cet acte restera, tant que nous parlerons des rapports de la répétition avec le réel, a notre horizon.

Il est assez curieux que ni Freud, ni aucun de ses épigones, n’ait jamais tente de se remémorer ce qui est pourtant a la portée de tout le monde concernant l’acte-ajoutons humain, si vous voulez, puisque a notre connaissance, il n’y a d’acte que d’homme. Pourquoi un acte n’est, lui, un comportement ?

Fixons les yeux, par exemple, sur cet acte qui est, lui sans ambiguite, l’acte de s’ouvrir le ventre dans certaines conditions-ne dites pas hara-kiri, le nom es seppuku. Pourquoi font-ils ca ? Parce qu’ils croient que ça embête las autres, parce que dans la structure, c’est un acte qui ce fait en l’honneur de quelque chose. Attendons. Ne nous pressons pas avant de savoir, et repérons ceci, qu’un acte, un vrai acte, a toujours une part de structure, de concerner un réel qui n’y est pas pris d’évidence. Lacan Jacques, Le Seminaire, livre XI, cap, IV, Page 50

 

 

 

 

תרגום

החזרה מופיעה לראשונה בצורה  שאינה ברורה, שאינה מובנת מאליה, כשיחזור,או הצגת נוכחות (en acte), לכן שמתי את אקט עם סימן שאלה גדול למטה בלוח, כדי לציין שהאקט הזה ישאר, כל עוד אנחנו מדברים על יחס בין החזרה לממשי, באופק.

זה די מוזר כי  לא פרויד, ולא כל האפיגונים שלו, מעולם לא ניסה לזכור מה הוא בכל זאת  בהישג של כולם. לגבי האקט האנושי נוסיף-תן לנו, אם אתם רוצים, שכן למיטב ידיעתנו, אין אקט אלא של האדם.למה אקט הוא לא התנהגות?

הבה נקבע את עינינו, לדוגמה על ידי, אקט  זה שהוא, ללא עמימות, הפעולה של פתיחת הבטן בתנאים מסוימים-  hara-kiri, השם הוא-  seppuku. למה הם עושים את זה? כי הם מאמינים ש זה מפריע לאחרים, כי במבנה, זה אקט שנעשה  לכבוד דבר מה. בוא נמתין. הבה לא נמהר עד שנדע, ותנו לנו לגלות זאת, כי אקט, אקט אמיתי, תמיד יש לו חלק  מהמבנה, לדאוג לממשי כי הוא לא נלקח שם כמובן מאליו.(סמינר XI ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה,פרק 4 רשת של מסמנים, חלק 3, עמוד 50 בצרפתית).

סטיבנס כותב בארגומנט לקראת הכנס* קטע לקוח מ”אנאליזה סופית ואין סופית” של פרויד, טקסט מ1937: “אצל פרויד הקבעון נותר תמיד קשור לחזרה של תו ליבידינלי מסוים שהיה טראומטי. כלומר שהיה מעורב בהגחה של ממשי.(…)פרויד זיהה את מה שאנו מנסחים כצירוף של האחד וההתענגות, צירוף הגורם לכך שהליבידו אינו נתון לטרנספורמציה, למטמורפוזה, להתקה. המשמעות של נקודת הקיבעון היא שיש אחד של התענגות, החוזר תמיד לאותו מקום, ולכן מכנים אותו ממשי”.

מכאן שעל מנת שהממשי ילקח בחשבון בהכוונת הריפוי יש להמשיך את האנליזה אל מעבר, עד חשיפת נקודה זו… תוצאותיה של חשיפה זו, הן רלוונטיות -לתפוס מה שלורן מכנה בספר שלו: “התחושה הדלירנטית של החיים”, פירוש אמיתי המגיח תמיד מעבר לכל חישוב, אין זה אקט חינם.

נתכנס בסמינר קליני סביב מקרים שיובאו בכתב לכל מפגש, כך שנוכל לקרא את הסימפטום.

-*-ארגומנט של אלכסנדר סטבנס: קבעון וחזרה -תרגום ועריכה מצרפתית ואנגלית

חמוטל שפירא וענת פריד (מופיע באתר של הגיאפ).

                                                                                                                        פרלה מיגלין

 

 • סמינר קריאה |מבל גרייבר עם ליאת שליט ועם משתתפים ומלמדים

השנה בסמינר קריאה במרכז: הסמינר 11 של לאקאן “ארבעת מושגי יסוד של הפסיכואנאליזה.״

 (1964) ,Seuil,  1973.זהו הסמינר הראשון  שלאקאן נתן את הסכמתו לז׳אק- אלן מילר לפרסם,לא לפני שמילר הסכים לערוך אותו, אבל ״בתנאי שאערוך את כולם״.זהו גם הסמינר שבו מילר (בגיל 20) שואל את לאקאן על  ״ מהי האונטולוגיה שלו״ .נשלב את הקריאה של הסמינר עם טקסטים יסודיים נוספים.

                                                                                                                        מרקו מאואס

 • סמינר התחלות | דפנה עמית סלבסט ואבינועם חקלאי

קליניקה של חזרה בגוף ובזמן

הפעם ב”התחלות” אבקש לפגוש את הנושא של “קיבעון וחזרה” (גם) תוך מאמץ לחקור תופעה קליני, .כמו הומוסקסואליות נשית. במאמרו “על פרוורסיה” כותב מילר “..פרוורסיה זו ,פניה לאב, בשום מקום איננה יותר מפורשת מאשר במקרה של ההומוסקסואליות הנשית אשר בהתמדה מעידה על אהבה עצומה לאב, מעניק לגיטימיות לשימוש במונח הפרוידיאני “קיבעון”. הקיבעון האבהי של ההומוסקסואלית הנשית. קיבעון של אכזבה אשר פגש על ידי אהבה זו לאב אכזבה….”כאן הקיבעון הוא של הליבידו. סטבנס בארגומנט רושם: “קיבוע הליבידו מתרחש תמיד בנקודה טראומטית ולעיתים הוא מאוד מוקדם. הדחף נעצר ,מעוכב ומתקבע בנקודה מסוימת בהתפתחות.”כמו כן,אם למדנו עם לאקאן ומילר בסמינר המועקה שהקיבעון מציין את מה שמסרב לאופהבונג המסמני את מה שבכלכלת ההתענגות של כל אחד לא נכנע לפאליסיזציה. מנקודת הסירוב הזו נלך אל שדה הנשיות על מנת לתפוס את המודליויות השונות של הטראומה הקונטינגנטית.כמו כן,ננסה לבודד את תופעת ההישנות או ה’חיזרור’ באוטיזם וננסה השיב האם נוכל לבודד אותה כ ‘קבעון וחזרה ‘כפי שמנסח אותם לאקאן בסמינר 11 בנסחו את ” ניכור[איחוד] וההפרדה [חיתוך]”? איך נרשום את ההבדל בכלכלת ההתענגות? או הדחפי ביחס לחורים שבגוף?האם השוני בקשר עם האחר, [קיום או אי קיום של הריק בין המסמנים] מביא גורל אחר לאופני החזרה ואו ההפרדה של ההתענגות מן האחר ?ועם כל זה, האם נשמר המעמד הקונטינגנטי של הטראומה, של גורל הדחפים באורגנים של פתחי הגוף?ננסה ליצור צירי עבודה של קריאה ודיון בתוך קאורדינטות אלו.

דפנה עמית סלבסט

 

 

 

בשנה זו ארצה לעסוק במסגרת ״התחלות״ בנושא הזמן בחזרה. אתבסס על שיעוריו של מילר המופיעים ב״ארוטיקה של הזמן״, למשל: ״…המאניה מסומנת על ידי החיפזון, כאילו הסובייקט חי בהווה צר מדי ביחס למה שיש לו לומר, בעוד שהמלנכולי חי בהווה ארוך למדי…עבור המלנכולי הזמן נע מהעתיד לעבר. עבור המלנכולי העתיד חולף והופך במהרה לעבר. זה מה שמעורר אצל המלנכולי את התחושה המיוחדת הזו של ” קיפאון בזמן״ (עמוד 44) . כמו כן, ב״שיחות ארקשון״ מופיעות כמה התייחסויות לזמן, בעיקר של ז’אק אלן מילר, למשל: ״היתרון בלומר זאת כך הוא בהדגשת התקפות חוצת הקטגוריות של נוסחה זו. יש אמנם בפסיכוזה קריאה אל הסירוס באופן של החסרה, אך היות שאינו יכול להתגשם בסדר הסמלי, הוא חוזר על עצמו ללא הרף בממשי… האם אין אנו פוגשים את ההישנות הבלתי פוסקת עם חומר שונה לחלוטין, במקרה של קסטנה? הסובייקט מנסה לעבור אל תוך שרשרת המסמנים ולחשוב, ויש הרגשה שהצעד נתפס במשהו, שהוא כושל כמו מרסל על המדרכות. לכן.) הוא חוזר על עצמו ללא הרף בהווה נצחי…התו של ההישנות בהווה הנצחי״ )עמוד 158.

אבינועם חקלאי.

 • מבוא: מבל גרייבר, אבי ריבניצקי

 

הפסיכואנליזה התחילה עם התופעות של קיבעון וחזרה, פרויד התחיל בזה. בהתחלה הקיבעון והחזרה לבשו ניסוחים אחרים, שמות אחרים, התנסחו במונחים של זיכרון, היזכרות ושכיחה. הזיכרונות והלקונה, החור בזיכרון, השכיחה.

המונח הראשון שעלה לי לראש הוא מתוך “פרוייקט של פסיכולוגיה”. אני מתרגמת כך: “כל מי שמתבונן בהיסטריה שם לב, מלכתחילה, שההיסטריות כפופות לכפייה שנכפת על ידי ייצוגים חזקים במיוחד, Uberstark.”

מהמקרה דורה, אני מתרגמת: “במקרה של דורה, החזרה הבלתי פוסקת של אותן המחשבות הנוגעות לקשר בין אביה וגברת ק. אפשרה לאנליזה הזדמנות לתועלת חשובה עוד יותר… מסלול מחשבות כזה יכול להיקרא חזק במיוחד, חזק ביותר… ‘אני לא יכולה לחשוב על דבר אחר'”.

האם הם לא ניסוחים ראשוניים של הקיבעון ושל החזרה?

הבעיה היא למצוא זיכרון שייטיב עם הלא-מודע, אף זיכרון שהוא הלא-מודע עצמו. בשנות ה- 50′ לאקאן, על מנת לנסח זיכרון לא-פסיכולוגי, נעזר במכונות, בדבר שהיה אז חלוצי, חוד החנית של הטכנולוגיה באותה תקופה: הקיברנטיקה, המחשבים הראשונים.

 

 

בסמינר השני על “האני בתיאוריה של פרויד ובטכניקה הפסיכואנליטית” לאקאן מדבר על הסיפור “המכתב הגנוב” לאדגר אלן פו ועל המשחק של זוג או פרד. “הסמינר על ‘המכתב הגנוב'” (ז’אק לאקאן, “כתבים” כרך א, תרגום נועם ברוך, עריכה מרקו מאואס, רסלינג, 2015) פותח את ה”כתבים”, מקום יוצא מן הכלל כי לא תואם לסדר הכרונולוגי שמארגן את הספר.

משם: “… אנו יכולים למצוא בשרשראותיה הסדורות של שפה פורמלית את כל הסממנים של זכירה: ביחוד של זו שהתגלית של פרויד דורשת.” (עמוד 40)

“אוטומטיזם החזרה – אף שהמושג מוצג ביצירה הנדונה [“מעבר לעיקרון העונג”] כמי שנועד ליישב פרדוקסים מסוימים המתגלים בקליניקה, כדוגמת החלומות המופיעים בנוירוזה הטראומתית או התגובה הטיפולית השלילית – אינו יכול להיות מובן כתוספת למבנה הדוקטרינלי, אפילו היה גולת הכותרת שלו.

במושג זה פרויד שב ומאשר את התגלית הפותחת שלו – כלומר את תפיסת הזיכרון המשתמעת מן ה”לא-מודע” שלו. העובדות החדשות הן לו כאן הזדמנות לשוב ולהבנות אותה בצורה חמורה יותר, ולהעניק לה בתוך כך צורה מוכללת…” (עמוד 43)

הדברים הולכים רחוק, עד: “מה שחוזר על עצמו אינו תוצר של לא כלום מן הממשי… אלא בדיוק של מה שלא היה”. זה הניסוח החתרני של זיכרון לא-פסיכולוגי, הוא יכוון אותנו.

מבל גרייבר

 

בחלקי בקורס אני מעוניין לעסוק בדיאלקטיקה או בהעדר הדיאלקטיקה בין טיכה ואוטומטון והקשר לקיבעון.האם ניתן, אולי, לדבר על שני סוגי קיבעון,אחד קשור לחזרת המסמן והשני להתענגות ולסינטום?

אבי ריבניצקי

 

 

 

 

 

 

 

חדש: Disputatio באחריות שלמה ליבר

השנה ייפתח ציר חדש”בעד ונגד :מרחב לדיון קונטרוברסיאלי”, מרחב אשר יאפשר ‘לשים על השולחן’ המצאות בדוקטרינה האנליטית- לדון בהן ולהתווכח עמן באופן רציני בסגנון ה- disputatio (ראו ערך disputation בויקיפדיה).

הגוף החולם

התוכנית המוצעת להלן, מבוססת על תזה שלי שבמרכזה אני מעמיד מונח חדש: הגוף-החולם (בדומה למושג השגור: “הגוף המדבר”), שלאורו ניתן להעלות ולבחון את השאלה האם אין החלום אירוע-גוף?

לפי ז’אק-אלן מילר, אירוע-גוף מתייחס לאירועי שיח שהותירו עקבות על הגוף, “וכך קורה מכיוון שלמסמן אין רק אֶפקטים (effects) מסמנים, אלא גם אֶפקטים של אׇפקט (affect) בגוף”. ההדגש במשפט זה נופל, לפי הבנתי, על המנח אׇפקט, ואי-לכך הוא ישמש בעבורנו אחד הצירים המרכזיים לבחינת הסוגיה שלעיל. 

ציר מרכזי נוסף טמון במונח טבור-החלום, כאותו מקום בחלום הכרוך, אליבא פרויד, ב-  Unerkannten (לא ניתן להכירו). לאקאן מקשר את טבור-החלום למה שפרויד מכנה הדחקה ראשונית, שגם היא כמוה מאופיינת בבלתי-אפשרי כסימנו של הממשי. עבור פרויד ההדחקה הראשונית, המפרידה הלכה למעשה את הייצוג הדחפי מן האׇפקט, כרוכה בקיבעון.  לאחר ההדחקה, גורלות שונים יהיו לייצוג הדחפי ולאׇפקט. האׇפקט, בדומה למונח התענגות, אינו, כמובן, בלי הגוף. ונזכיר את מה שכתב פרויד בעניין האׇפקטים בחלום בספרו “פשר החלום”: “החלום עומד בתוקף על זכותו להיכלל בין חוויות הנפש הממשיות (wirklichen Erlebnisse) בגלל האׇָפקטים שלו, יותר מאשר בגלל תוכנם של דימוייו”.

ביבליוגרפיה:

פרויד, ז., (1900), פירוש החלום, פרק 2: השיטה של פירוש החלום – ניתוח חלום לדוגמה (חלום הזריקה של אירמה), הוצאת עם-עובד, תרגום: רות גינזבורג.

פרויד, ז., (1900), פירוש החלום, פרק 7 , תת-פרק א: שכחת החלומות, עמוד’ 478-479, הוצאת עם עובד, תרגום: רות גינזבורג.

פרויד, ז., (1900), פירוש החלום, פרק 6, תת-פרק ח: האפקטים בחלום. הוצאת עם עובד, 2012,  תרגום: רות גינזבורג.

 

פרויד, ז., (1915), “ההדחקה”, כתבי זיגמונד פרויד, כרך רביעי, עמוד’ 53-61.

לאקאן, ז’., “הטבור של החלום הנו חור” – תשובתו של ז’אק לאקאן למרסל ריטר,et  לאקאן, גיליון VI, מאי 2020, עמוד’ 134-139, תרגום: קלאודיה אידן.

Miller, J.- A., “The Unconscious and the Speaking Body”, in Hurly-Burly, Issue No. 12 January 2015, especially pp. 123-127.

                                                                                                            שלמה ליבר

 

 • אחת לחודש:סמינר מחקר : סמואל נמירובסקי עם נתן ברנט

הנחת המחקר שלנו, במפגשי מחקר,תהייה שהאיווי נקבע סביב לתווים הנושאים אופי פרוורטי, דחפי, והמקרינים, באופן בלתי מודע, על כל הבחירות של הסובייקט (מנגנון דומה מבחינה פורמאלית לזה של ההדחקה הראשונית ושל חזרתה).

ננסה להביא עבור הנחה זו תמיכה ביבליוגרפית קלינית ותיאורטית.

הנה דוגמה קטנה מהשיעור הראשון של סמינר 6 של לאקאן בו הוא אומר שאחד מהגילויים של ההתנסות האנליטית הוא שהאיווי מקובע, שתול, סרוג בתוך הפנטזמה: ברקמה הנוצרת בין הסובייקט לבין האובייקט..ואפילו שהקיבעון הינו מרכיב יסודי של פנטזמה זו. הסובייקט המתאווה מכליל את האובייקט שלו בתוך הפנטזמה היסודית שלו. החל מגילוי זה, המרכיב הפרוורטי של הפנטזמה אינו כבר אנומליה או סטייה אלא כלל של האיווי. “זה מה שמגדיר את הפנטזמה…   לאיווי האנושי יש את התכונה של היות מקובע (‘être fixé), מתואם, קשור, לא לאובייקט, אלא תמיד באופן מהותי לפנטזמה…מדובר בעובדת התנסות שנשארה מסתורית במשך הרבה זמן… עובדת התנסות שהאנליזה הכניסה לזרימת הידע.. רק החל מהאנליזה הדבר הזה אינו נחשב כבר לאנומליה, לדבר-מה אָטוּם, סוטה, סטייתי, השייך לסדר של הפרוורסיה של האיווי.”(התרגום וההדגשות הם שלנו).

                                                                                                סמואל נמירובסקי עם נתן ברנט

 • אחת לחודש : סמינר ‘תרגום וקריאה בשדה האנליטי’: נתי ברנט, רותי גדרון, מבל גרייבר ושרון זוילי

בקורסים שהעביר ז׳אק אלן מילר ניתן למצוא ׳תרגום׳, ׳המצאה׳, ׳הבהרה׳, ופיתוח מתמידים של רעיונותיו של לאקאן. בד בבד עם פיתוחיו את רעיונותיו של לאקאן, והנגשתם לשומעי הקורס

 

 

ולקוראיו, מילר בוחר לא פעם  לתאר את האופן בו הוא ניגש ללימוד הקורסים שלו, ולהוראת לאקאן. מילר משתף את השומעים ברגעי הגילוי של פיתוחיו, מגלה את השמחה או הקושי במהלך חיפושיו,

ואת השפעת הסמינרים ו׳תרגומם׳ עליו באופן אישי, במסגרת המשימה אותה קיבל על עצמו, להוציאם לאור. זוהי דרך שהתווה מילר, לפיה, אין אף רעיון או אמירה של לאקאן, (גם כאלו שנאמרו לאו דווקא במסגרת הסמינרים), שאין להם מקום או שאינם יכולים להשתלב במרקם ההוראה של לאקאן. מילר עצמו מתאר משימה זו כמשימה שיכולה להיתפס ׳כמשוגעת׳.

התעקשות זו של מילר והיכולת לממשה, מצביעות כמעין ‘פרקטל’ מהי הפסיכואנליזה עבור מילר, וכיצד הוא מציע לנו להתייחס אליה. באותו כיוון, במהלך השיעורים יובאו בעיקר התייחסויות שונות של מילר לעצמו לפעולותיו ולדרך עבודתו, כאלו המבהירות מהי הפסיכואנליזה עבורו, תוך חקירה מה ואם ניתן להסיק מהתייחסויות אלו, להכשרת האנליטיקאי.

                                                                                                            נתן ברנט

במסגרת “תרגום וקריאה בשדה האנליטי״ נקרא את פרק 15 מתוך סמינר xi ״מן הליבידו לאהבה״.  אגש  לטקסט דרך השאלה שמציג מילר בפני לאקאן בתום השיעור הקודם לשיעור זה, שיעור מן ה 13 במאי 1964, המופיע בסמינר בפרק 14 תחת הכותרת ״הדחף החלקי והמסלול שלו״.  שאלתו של מילר עוסקת בקשר שבין הדחף והממשי, וההבדל בין האובייקט של הדחף, זה של הפנטזמה וזה של האיווי.  בתום תשובתו לשאלה זו  מסכם לאקאן:״ אין ספק שישנו ממשי…לסובייקט יש קשר קונסטרוקטיבי עם הממשי הזה אך ורק בגבולות הצרים של עקרון ההנאה, של עקרון ההנאה שאינו נכפה על ידי הדחף … זו הנקודה של ההופעה של אובייקט האהבה.  כל השאלה היא לגלות, כיצד אובייקט אהבה זה מצליח למצא תפקיד שאנלוגי לאובייקט של איווי״  מה מאפשר לאובייקט אהבה להפוך לאובייקט של איווי.  מה שכרוך באפשרות הזו, קשור למציאות המינית, או במילותיו של מילר ל ״ממשי המיני״ (״העברה, חזרה והממשי המיני״, 2011). אותו ממשי מיני שכרוך  הן בטרנספרנס, בשדה של האהבה והן בחזרה. 

רותי גדרון

 

חזרה- הישנות טהורה

מאז הומשג האוטיזם על ידי לאו קאנר הפנומן של החזרתיות ״”sameness  היה אחד המאפיינים הבולטים.על מה מדובר בעצם. מה לזה וללא מודע?

 

 

לוראן בספרו “קרב האוטיזם” מדבר על האוטיזם החל מההמשגה של מילר את השדה של הפסיכוזה עם החזרה של ההתענגות. אם בסכיזופרניה ההתענגות חוזרת בגוף, בפרנויה באחר הגדול, באוטיזם לוראן אומר שההתענגות חוזרת בסף. יחד עם כך הוא מדבר על העדר מסלול דחפי העובר דרך מקום האחר.עם שתי התוויות פאראדוקסליות אלה ננסה לאמר משהו על החזרה.

אופנים רבים לחזרה בשדה זה. האם נוכל לחלץ משהו מהמבנה שם? לאקאן מדבר על כך גם במבנה המינימלי של ההזייה יש את המבנה הכללי של היחס של הפסיכוטי אל השפה.

האם מה שלוראן קורה לו ״הישנות טהורה״ יש לו משקל דומה בשדה של האוטיזם? מה בין הישנות טהורה וחזרה? מה ניתן ללמוד מהחזרה כאופן לטפל באקיווקיות של השפה ? נלך בעקבות הווינייטות הקליניות והעדויות שלוראן מביא בספר על מנת לחקור סביב.

מבל גרייבר, שרון זוילי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • חדש! ערוץ לימודים בצפון באחריות שרון זוילי וח’ליל סביית. תכנית לימודים דו שנתית. ימי שישי , אחת לשבועיים.

 

קריאה בסמינר 11 – ארבעת מושגי יסוד של הפסיכואנליזה

בציר לימודים זה נתמקד בקריאה של סמינר 11. הסמינר שלאקאן העביר באותה שנה של פרישה או הדרה שלו מהחברה הפסיכואנליטית העולמית, ושבסופה הוא ייסד את האסכולה שלו. ניתן לראות את המסירה שלאקאן עושה באותו סמינר כחלק מאותה עבודה שציפה שתתבצע במסגרת האסכולה שלו ואשר ייעד לה ב”אקט היסוד” את המשימה: להשיב לשדה שפרויד פתח “את הלהב החותך של האמת שלו” ולפרקטיקה האנליטית “את החובה לה היא ראויה בעולמנו”.

כחלק מהמאמץ שלו “להוקיע את הסטיות שהתפתחו בשדה הפסיכואנליטי” אחרי פרויד, ממקם לאקאן את השיח האנליטי, החל מהקליניקה סביב ארבעת המושגים שמגדירם כמושגי היסוד של הפסיכואנליזה: לא מודע, חזרה, דחף וטרנספרנס, ומציג את הקריאה הייחודית שלו את הטקסט הפרוידיאני, תוך הישענות על והדגשת החומריות של השפה כפי שהיא באה לידי ביטוי ומתגלה במופע של מושגים או תופעות אלה בהתנסות.

במהלך העבודה שתתרחש, נדלג בין הקריאה בסמינר והקריאה בטקסטים של פרויד ככל הניתן. נעשה שימוש וקריאה בארגומנט של כנס ה- NLS לשנה הבאה: “קבעון וחזרה” אשר מתכתב עם חומרי הסמינר ומאפשר גישה לתפניות ולהדגשים השונים שחולל לאקאן בחשיבה האנליטית.

ח’ליל סביית

על שאלה מקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה-סוגיות בשדה ההעברה

“הסובייקטיבי אינו מהצד של זה שמדבר, הסובייקטיבי הוא מה שאנו פוגשים בממשי, ומה שתלוי במה שעומד לקרות לאותו סובייקטיבי הוא התשובה אשר ניתנת לו”{ לאקאן סמינר 3}

ההפרעה הינה בשפה עצמה, בנתפס ולא בתופס, זוהי עמדה אתית  איתה ניגש לאקאן לשדה של הפסיכוזה. גם המיקום שלו את הליבידו- איבר הולך בכיוון של תפיסה מקורית ביחס לפנים וחוץ.

מילר בסכיזופרניה ופרנויה חוזר להצעת אוקטובר היכן שלאקאן אומר לנו  כי בהוציאנו את האדיפוס , הפסיכואנליזה  נעשית לחלוטין נתונה למרותה של הדלוזיה של הנשיא שרבר. הוא אומר כי הקשר של שרבר לאחר הגדול משחזר בממשי את הקשר אנליזנט -אנליטיקאי, מממש את הנוסחה שמונחת בהעברה.

 

כיצד התוויות אלו מאפשרות לנו לתפוס ולמקם את העברה בשדה של הפסיכוזה?

באיזה אופן הקשר של הסובייקט עם האחר מתהבר במסלול הדחפי,  וכיצד לפענח את הפרדוקס שלגיל מציב לפתחינו בסמינר הראשון של שדה פרוידיאני ” כדי שהאנליזה של הפסיכוזה תהייה יעילה, צריכה להיות העברה. אבל העברה היא זו שמפעילה כאן את הפסיכוזה”.

 

בבליוגרפיה:  שאלה מקדימה לכל טיפול אפשרי בפסיכוזה: ז’אק לאקאן,  מקרה שרבר: פרויד,

סמינרים ראשונים של השדה הפרוידיאני בנושא :פרנסואה לגיל, אריק לוראן

סכיזופרניה ופרנויה : מילר

שרון זוילי כהן

לפרטים מלאים על התכנית ראו קובץ מצורף

 

 • לאקאן צעד אחר צעד | ליאת שליט עם רוני מנור

בבית החולים שיבא פועלת יחידה קלינית באורינטציה לאקאניאנית – PART באחריות ליאת שליט. כחלק מפעילות היחידה, מתקיים סמינר קריאה צעד אחד צעד מזה ארבע שנים.הפרויקט “לאקאן, צעד אחר צעד” : קריאה מודרכת בסמינרים המוקדמים של לאקאן לוקח השנה צעד ‘קצת אחרת’; לאחר שקראנו בארבע השנים הקודמות את סמינר I, IIIII ו-IV, נעשה קפיצה קוואנטית, או שמא קפיצת אמונה, אל עבר התקופה האמצעית בהוראתו של לאקאן. השנה, נקרא יחד את הסמינר ה- XI של לאקאן: ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה (1964).

החלטה זו, לשנות את הספירה העוקבת ו’לדלג’ את עבר סמינר זה, נולדה בעקבות בחירת נושא הכנס הבינלאומי השנתי של האסכולה הלאקאניאנית החדשה “‘קבעון וחזרה'”. כנס זה, שיתקיים לקראת קיץ 2022, מזמין אותנו לבחון מחדש מושגי בסיס פרוידיאנים אלו, ולקרוא אותם לאחור באור אחר, אור שנובע ממאה שנות שימוש בהם, מאה שנות התנסות במרקם הייחודי של המפגש האנליטי וחקירתו המתמדת והמרעננת על ידי לאקאן.

לפרטים מלאים ראו קובץ מצורף

                                                                                                                        ליאת שליט

 

 

 

 

 • שיחת הכפר :פעילות ראיון חולה וסמינר ‘בין מפגש לכתיבה’ | ציפי פרי ודפנה עמית-סלבסט

שיחת הכפר השנה תהייה מכוונת לשיתוף הפעולה המתמשך בין המחלקה הסגורה בבית החולים ‘כפר שאול’ בירושלים, בניהולו של ד”ר סרגי רסקין, לבין לימודי הפלטפורמה של פרוייקט דור a.  במהלך השנה הקרובה, נשאף לשוב ולקיים מפגשי ריאיון חולה,בהתאם לאפשרויות שיעמדו לרשותנו. הסמינר, ‘בין מפגש לכתיבה’ בעקבות הריאיון, ילווה את הפעילות השנה. פרטים נוספים בהמשך.

                                                                                                            ציפי פרי

 

 • קליניקaקריטית | ה(יש) חדש תחת השמש? באחריות ג’ינה באומן ואבינועם חקלאי

פרונסואה לגיל  בראיון עימו טוען – אין חדש תחת השמש. [9]

את הידע לא ידוע ואת המשתנה, פ. לגיל מציע לנו “לאתר מתוך התביעות המופנות לעברינו “(שם) .

כך למשל:  האם נקרא את הפיתרון של הטרנסג’נדר כקריאת תגר על  אי הרצף, למעשה- על החור של ה-אי יחס מיני -עם פתרונות לסוגיה של המיני? ככאלו החוצים את המשלב הסמלי והדמיוני אל עבר הממשי של הגוף עצמו, תחת האופנה של תביעת זכויות? זו רק הצעה אחת. ומה בין הנוזליות המגדרית לבין זו של השדה הנוסולוגי?

ז’-א מילר אומר בראיון עימו בימים אילו ממש-“אנו עומדים כיום בפני אפקט מוכלל של תביעת זכויות לדה- פתולוגיזציה […] של כל מחלות הנפש, כך שמה שכינינו מחלות נפש, אינן מחלות כי אם אופני הוויה. “

יותר מאשר נטיעת ציר החקירה ב”כן או לא חדש תחת השמש”-נתמקד השנה בסירקולציה בין הישן לחדש, גרביטציה עלומה לעבר נק’ מגוז חמקמקה, שמפתה לנסות ולהתחקות אחר שובל הניחוחות שהיא מותירה אחריה-למקם, לקרוא, לנסח.

הסדנה תתקיים בסמסטר השני של הלימודים-פרטים נוספים בהמשך.

אבינעם חקלאי וג’ינה באומן

[1]פרויד,  הרצאה 18, ״ הקבעון לטראומה, הלא מודע״

[2]פרויד, ״ מעבר לעקרון העונג״( 1920) תרגום רות גינסבורג, רסלינג, תל אביב, 2021, פרק 3, עמי 51.

[3]Guillermo Echandia,  ״ תרגום והערות לאריסטו״ פיזיקה״  Gredos,  Biblioteca clásica, 1995.

[4]1 Briole G, Lebigot F, Lafont B et al., « Le traumatisme psychique : rencontre et devenir ». Rapport présenté lors de la LXXXXIIe session du Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, Paris, Masson, 1994, 228 p.

[5]1 Briole G, Lebigot F, Lafont B et al., « Le traumatisme psychique : rencontre et devenir ». Rapport présenté lors de la LXXXXIIe session du Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, Paris, Masson, 1994, 228 p.

[6]Briole, G, שם.

[7]Freud letter to Pfister, 25/11/1928

[8]Eric Laurent, “ Le trauma a l’envers ”, Ornicardigital, 3/5/2002

[9]La cause du désir 98: Folies Dans la Civilisation (2018)-Nihil Novi  Sub Sole

(קיים בתרגום לעברית)