איך לעשות כדי ללמד את מה שלא מלמדים?
?Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas

אובייקט a הינו ההוויה, במידה שזו חסרה באופן מהותי בטקסט של העולם. ולפיכך, מסביב ל- a
מחליק כל מה שמתקרא החזרה של המודחק, כלומר, מתנדף ומסגיר את האמת האמיתית שמעניינת אותנו ושהיא תמיד אובייקט האיווי, כך שכל האנושות, כל ההומניזם, בנוי כדי לגרום לנו לאבד אותו.
לאקאן, 27.6.1962

אם יש אוריינטציה לאקאניאנית, זה שאין שום דוֹגמה לאקאניאנית, אפילו לא “הלא-מודע מובנה כשפה”, שום תיזה ne varietur (ללא שינוי) שתתן מקום כביכול לאלף בית, מילון, קומפנדיום, דוגמטי. יש רק שיח המשכי עם הטקסטים המייסדים של האירוע פרויד, מדרש מתמיד המעמת ללא הרף את ההתנסות עם הרקמה המסמנית אשר מבנה אותה” (מתוך הבלוג של ז’אק אלן מילר)

פרויד, לאקאן, קליני, מילר, לוראן, איווי, התענגות, פאלוס, גוף, מסמן